صفحات اجتماعی ندای مهر

برتری نیمکره های مخ

برتری نیمکره های مخ

برتری نیمکره های مخ

A refined neurobehavioral inventory of hemispheric. By Wagner‚R.F.‚& Wells‚K.A.  (1985)

موارد زیر را با دقت بخوانید، 12 مورد نوشته شده است که هریک دارای چهار گزینه است . در مثابل گزینه ای که انتخاب می کنید؛ یک علامت * بزنید . فقط یکی از گزینه ها را علامت بزنید. گزینه ای زا انتخاب کنید که ترجیح می دهید، لازم نیست که حتما بتوانید آن را انجام دهید.

اگر انتخاب یک گزینه برایتان دشوار است ، گزینه ای را که بیشتر ترجیح می دهید انتخاب کنید.

1.

‌أ- تحصیل منطق

‌ب- نوشتن یک نامه

‌ج- انجام دادن کارهای منزل

‌د- تحصیل در هنر

2.

‌أ- نقد فیلم

‌ب- یادگیری لغات جدید

‌ج- افزایش مهارتتان در یک بازی

‌د- ابداع یک اسباب بازی جدید

3.

‌أ- پیشرفت استراتژی شما در یک بازی

‌ب- یادآوری نام افراد

‌ج- ورزش کردن

‌د- نواختن یک ایزار موسیقی

4.

‌أ- دوره ی یک کتاب

‌ب- نوشتن یک مقاله برای مجله

‌ج- ساختن قفسه های جدید برای منزل

‌د- نقاشی منظره صحرا یا دریا

5.

‌أ- تحلیل روند بازار

‌ب- نوشتن یک فیلم نامه

‌ج- نجاری کردن

‌د- طرح یک بازی جدید

6.

‌أ- تحلیل شیوه های مدیریت

‌ب- قرار دادن لغات در فرهنگ لغت

‌ج- گذاشتن تکه های پازل در کنارهم

‌د- نقاشی رنگ و روغن

7.

‌أ- به عهده گرفتن برنامه ریزی کامپیوتر

‌ب- مطالعه ریشه لغات و معنای آن ها

‌ج- وقت خود را به بطالت گذراندن

‌د- ساختن یک ابزار مکانیکی جدید

8.

‌أ- تحلیل ارزش تولید

‌ب- توصیف یک محصول جدید با کلمات

‌ج- فروش یک محصول جدید در فروشگاه

‌د- کشیدن تصویر یک محصول جدید

9.

‌أ- توضیح منطق یک نظریه

‌ب- طرح یک آگهی تجاری

‌ج- کار با چوب و سفال

‌د- ساختن یک داستان

10.

‌أ- خرید کردن از بازار

‌ب- مطالعه درباره مردان و زنان مشهور

‌ج- اداره برج کنترل ترافیک

‌د- قالب گیری با گچ و سفال

11.

‌أ- بررسی و تحلیل درآمد و مخارج (دخل و خرج)

‌ب- مطالعه ادبیات

‌ج- تجسم و دوباره آراستن مبلمان

‌د- هنرپیشه شدن

12.

‌أ- برنامه ریزی یک سفر و محاسبه هزینه آن

‌ب- نوشتن یک رمان

‌ج- ساختن یک خانه یا کلبه

‌د- ساختن صنایع دستی برای سرگرمی

برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر