صفحات اجتماعی ندای مهر
هر زمان شما بخواهید
ندای مهر برای شما تا همیشه
کلوزاپین و اسکیزوفرنی

کلوزاپين و اسکيزوفرني

تحقيقات جديد نشان داد که داروي کلوزاپين بسيار موثر تر از داروهاي پيشين (اولانزاپين و هالوپريدول ) در قطع رفتارهاي پرخاشگرانه بيماران اسکيزوفرنيک عمل مي کند .اين پژوهش نشان داد ظاهرا توانايي مقابله با پرخاشگري تاثيري

جداگانه از تيرات ضد ساکوتيک ديگر داروها دارد .

مشاوره رایگان ندای مهر
استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما