صفحات اجتماعی ندای مهر
هر زمان شما بخواهید
ندای مهر برای شما تا همیشه
بیکاری دروازه ورود به اعتیاد است

بيکاري دروازه ورود به اعتياد است

دکتر محسني بندپي در گفتگو با سلامت‌نيوز: بيکاري دروازه ورود به اعتياد است " نائب رئيس فراکسيون مبارزه با دخانيات در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد:«زماني که بيکاري در جامعه اي افزايش پيدا کند ناهنجاري هاي اجتماعي از

جمله سرقت، فساد و گرايش به مصرف مواد مخدر نيز افزايش پيدا مي کند و بيکاري و ضعف فرهنگي و عدم تحمل افراد در زندگي و دسترسي آسان به مواد مخدر دروازه ورود به اعتياد است.»

دکتر انوشيروان محسني بندپي  در گفت و گو با خبرنگار سلامت نيوز گفت:«زماني که بيکاري در جامعه اي افزايش پيدا کند ناهنجاري هاي اجتماعي از جمله سرقت، فساد و گرايش به مصرف مواد مخدر نيز افزايش پيدا مي کند و در کنار اين عامل ضعف فرهنگي، عدم تحمل و پذيرش در زندگي اجتماعي و دسترسي آسان به مواد مخدر دروازه ورود به اعتياد است.»

وي ادامه داد:«در وهله اول بايستي زمينه اشتغال را براي آحاد جامعه فراهم کرد چرا که هر فردي که به کار اشتغال داشته باشد توانايي ازدواج را دارد و هر فردي که ازدواج کند وارد زندگي اجتماعي شده و کمتر به سراغ اعتياد مي رود البته اين به اين معني نيست که تنها افراد مجرد به اعتياد روي مي آورند اما بايد دانست زماني که فردي بيکار نباشد و متاهل باشد به دليل تعهد و مسئوليتي که نسبت به زندگي مشترک و کار خود احساس مي کند و به دليل اينکه مي داند اعتياد تاثير سويي بر زندگي تخصصي وي خواهد داشت کمتر به سراغ اعتياد مي رود و در صورتي که اين افراد به اعتياد کشيده شود بيشتر از روي تفنن به سمت آن مي روند.»

نايب رئيس فراکسيون مبارزه با دخانيات در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد:«بايستي کارهاي فوق برنامه را افزايش دهيم توجه داشته باشيد زماني که در قهوه خانه ها دسترسي به قليان و حتي مواد مخدر بسيار آسانتر از دسترسي به سالن هاي ورزشي و کتابخانه شده است بايستي شاهد افزايش روزافزون اعتياد باشيم و بايستي فضاهاي آموزشي، فرهنگي و ورزشي توسعه پيدا کند.»

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد:« افزايش بيماري هاي روحي و رواني در جامعه و کم حوصلگي و اضطراب و فشارهاي عصبي باعث گرايش افراد به مواد مخدر مي شود و آنها براي فراموش کردن فشارهاي زندگي به مصرف مواد روي مي آورند غافل از اينکه با مصرف مواد مخدر به دام اعتياد گرفتار شده و مشکلي بر مشکلاتشان اضافه مي شود.»

دکتر انوشيروان محسني بندپي در خصوص عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:«ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان يکي از دستگاه هاي اجرايي آمادگي ارائه گزارشات در اين خصوص داشته و گزارشاتي از عملکرد خود را نيز به مجلس ارائه کرده است و نبايد تمام مشکلات را به اين ستاد ختم کرد بلکه بايستي در تمام زمينه ها به خصوص اشتغال بيشتر عمل کرد.»

 

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر