صفحات اجتماعی ندای مهر
هر زمان شما بخواهید
ندای مهر برای شما تا همیشه
نقش روانشناس بالینی در نظام سلامت روان

نقش روان شناسان باليني در نظام سلامت روان

مديرکل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت گفت: نقش روانشناسان باليني در نظام سلامت پررنگ و قوي است که در زمينه پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه مسائل رواني، ايفاي نقش مي نمايند. دکتر عباسعلي ناصحي در

گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه يزد، اظهار داشت: مشارکت در آموزشهاي بهداشت روان براي عموم جامعه و مشارکت در اجراي برنامه هاي ارتقاء مهارتهاي زندگي و فرزندپروري از فعاليتهاي روانشناسان باليني در پيشگيري اوليه مي باشد.

وي تصريح کرد: شناسايي افراد در معرض خطر و افراد مبتلا به اختلال روان، مشارکت در درمان بيماران مبتلا به اختلالات روانپريشي، افسردگي، اضطراب و وسواس از طريق درمانهاي شناختي رفتاري و غيره از جمله زمينه هاي فعاليت روانشناسان باليني در پيشگيري ثانويه است.

دکتر ناصحي با بيان اينکه تشخيص اختلالات مربوط به روان و تعيين طرح درماني، وظيفه پزشک و بخصوص روانپزشک است، خاطرنشان کرد: مشارکت در مداخلات مربوط به توانبخشي و مداخلات حمايتي در مورد بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشکي و معتادين از فعاليتهاي روانشناسان باليني در پيشگيري ثالثيه مي باشد.

مديرکل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت ادامه داد: در سطح کشور تيم پزشک خانواده کليه خدمات پزشکي را تحت پوشش قرار مي دهد که يکي از يازده عضو اين تيم روانشناس باليني است و به طور کلي در نظام سلامت عمدتا نقش پيشگيري اوليه را ايفا مي نمايد.

وي با اشاره به آسيب هاي حوزه روانشناسي باليني اذعان داشت: ناديده گرفته شدن روانشناسان باليني از طرف مسؤولين و سياستگذاران روان و عدم استفاده از پتانسيل روانشناسان باليني باعث ايجاد آسيب هايي به حوزه روانشناسي باليني مي شود که همچنين در صورتي که روانشناسان باليني به تنهايي به تشخيص بيماريها و طراحي درمانها بپردازند، احتمالا باعث ايجاد خلل در درمان بيماران خواهند شد.

مديرکل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت در پايان گفت: به طور کلي مداخلات مربوط به روان نياز به کار تيمي دارد که اعضاي تيم سلامت روان از روانپزشک، روانشناس باليني، روان پرستار، مشاور، مددکار اجتماعي و کار درمانگر تشکيل شده است و اين افراد با همکاري يکديگر و با مسؤوليت روانپزشک به درمان بيماران مي پردازند.

 

 

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر