صفحات اجتماعی ندای مهر

مرکز مشاوره روانپزشکی رازی مشاور روانپزشک

مرکز مشاوره روانپزشکی رازی
کد مرکز: 641
: 1691
021-55310888
اشتراک گذاری این آگهی:

توضیحات کوتاه

کلینیک روانپزشکی

مرکز مشاوره روانپزشکی رازی واقع در منطقه 15 شهرداری تهران

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
نام مدیر مسئول/ریاست : ---
زمینه تخصصی : کلینیک روانپزشکی
امتیاز مرکز از 5 : ---
ساعت شروع به کار : ---

موقعیت
موقعیت مورد نظر در نقشه ممکن است دقیق نباشد

منطقه 15 شهرداری تهران, تهران
شوش شرقی - چهارراه تیردوقلو - کد پستی : 1181793861
استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر