صفحات اجتماعی ندای مهر

میشل گوکلن

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

پرسشنامه رغبت

میشل گوکلن

در هر سطر این پرسش نامه ، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود . فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در خانه مربوط به آن علامت * بگذارید . در انتخاب فعالیت ها ، استعداد یا تحصیلات لازم را برای انجام دادن آن ها را در نظر نگیرید، تنها ذوق شخصی خود را در نظر بگیرید . اگر هیچ فعالیتی مورد علاقه شما قرار نگرفت ، سعی کنید در بین آن ها فعالیتی را انتخاب کنید که بیش از سه فعالیت دیگر مورد علاقه شماست . زیاد فکر نکنید ، اولین پاسخی را که به ذهنتان می رسد ، انتخاب کنید .

ستون a

ستون b

ستون c

ستون d

1. هنرپیشه

o

مشاور

o

دانشمند

o

خلبان

o

2. زیست شناس

o

کاشف

o

مدیر

o

مددکار اجتماعی

o

3. وابسته نظامی

o

کتابدار

o

مسؤول تبلیغات

o

سخنران ادبی

o

4. وکیل

o

ستاره شناس

o

جراح

o

مفسر

o

5. شمیدان

o

چتر باز

o

شاعر

o

ناخدای کشتی

o

6. نماینده

o

منبّت کار

o

آوازخوان

o

ورزشکار

o

7. دفتردار

o

تاجر

o

کوهنورد

o

مدیر هتل

o

8. بیمه گر

o

مسؤول اطلاعات

o

کشتی گیر

o

صندوقدار بانک

o

9. علوم طبیعی

o

زبانهای خارجی

o

سیاست

o

هنرهای رزمی

o

10. ورزش

o

تماشای نمایش

o

اجرای نمایش

o

تهیه کلکسیون

o

11. سازماندهی

o

ریسک کردن

o

کارهای دقیق

o

فعالیتهای اجتماعی

o

12. میزبانی دوستان

o

شرکت درمهمانی

o

بررسی آثار علمی

o

رانندگی اتومبیل مسابقه

o

13. بازی شطرنج

o

صحبت برای جمع

o

شکار حیوانات

o

بازی دستجمعی

o

14. شاد بودن

o

فعال بودن

o

مهم بودن

o

خویشتن دار بودن

o

15. قهرمان بودن

o

میانجی بودن

o

اقتصادی بودن

o

دارایی بهم زدن

o

16. صادق هدایت

o

تختی

o

نادرشاه

o

امیرکبیر

o

17. مصدق

o

خیام

o

میرزاکوچک خان

o

سرمایه دار بزرگ

o

18. رئیس سازمان ملل

o

ناپلئون

o

داروین

o

رئیس جمهور آمریکا

o

19. هیتلر

o

رستم

o

پاستور

o

رئیس سازمان اوپک

o

20. حسابداری

o

خرید و فروش دلار

o

خبرنگاری

o

مدیریت جمع

o


ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380