پرسشنامه شخصیتی برن رویتر

تست روانشناسی شخصیتی برن رویتر برای بررسی علائق و نگرش های شما طرح شده است
سوالاتی که خواهید دید ، برای بررسی علائق و نگرش های شما طرح شده است . این سوالات از نوع سوال های هوشی نیست . بنابراین ؛ پاسخ درست یا غلط وجود نخواهد داشت


پس از هر سوال کلمات "بلی" ، "خیر" یا علامت سوال "؟" خواهید دید . اگر به طور مطلق نمی توانید ، پاسخ "بلی" یا "خیر" بدهید ، در آن صورت علامت سوال"؟" را انتخاب کنید .

1- آیا از این که نمی توانید با مقررات اجتماعی سازگار شوید ، رنج می برید؟ بلی خیر ؟
2- آیا گاه و بی گاه خیالبافی می کنید ؟ بلی خیر ؟
3- آیا عادت دارید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، کارهایتان را خودتان انجام دهید ؟ بلی خیر ؟
4- ایا اتفاق افتاده است که مسیرتان را عوض کنید تا با فردی روبرو نشوید؟ بلی خیر ؟
5- آیا می توانید انتقادهای دیگران را بدون ناراحتی تحمل کنید؟ بلی خیر ؟
6- آیا گاه و بیگاه به گدا پول می دهید ؟ بلی خیر ؟
7- آیا دوست دارید در جمع کسانی باشید که جوانتر از شما هستند ؟ بلی خیر ؟
8- آیا معمولا خود را بدبخت احساس می کنید ؟ بلی خیر ؟
9- آیا در محیط های ناشناخته ، اگر راهتان را گم کنید ، خیلی ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟
10- اگر دیگران با عقیده شما مخالفت کنند ، فورا دلسرد می شوید ؟ بلی خیر ؟
11- آیا سعی می کنید عقیده خود را دنبال کنید ، اگر چه احتیاج به مبارزه باشد ؟ بلی خیر ؟
12- آیا معمولا سرخ و سفید می شوید ؟ بلی خیر ؟
13- آیا به ورزش بیشتر از مسائل علمی علاقه دارید ؟ بلی خیر ؟
14- آیا خودتان را یک فرد عصبی می دانید ؟ بلی خیر ؟
15- آیا وقتی در صف ایستاده اید و منتظر نوبت هستید ، اگر کسی بدون رعایت نوبت در جلوی شما بایستد ، اعتراض می کنید ؟ بلی خیر ؟
16- آیا تا به حال سعی کرده اید به زور وارد جایی بشوید یا به حیله متوسل شوید ؟ بلی خیر ؟
17- آیا به طور کلی در مقابل تعریف و سرزنش حساسیت دارید ؟ بلی خیر ؟
18- آیا نسبت به بعضی مسائل حساسیت دارید ؟ بلی خیر ؟
19- آیا وقتی چیزی می خرید چانه می زنید ؟ بلی خیر ؟
20- آیا در مقابل مقامات علمی و اداری خونسردی خود را حفظ می کنید ؟ بلی خیر ؟
21- آیا گاه و بیگاه ، به علت فکر و خیال ، نمی توانید بخوابید؟ بلی خیر ؟
22- آیا در اتخاذ تصمیم کند هستید ؟ بلی خیر ؟
23- آیا فکر می کنید یک کار خوب و شخصی می تواند دوری یک دوست را از یادتان ببرد؟ بلی خیر ؟
24- آیا از کمرویی رنج می برید ؟ بلی خیر ؟
25- آیا تمایل دارید علت اعمال دیگران را تحلیل کنید ؟ بلی خیر ؟
26- آیا اغلب آماده عصبانی شدن هستید ؟ بلی خیر ؟
27- آیا اغلب سلیقه تان عوض می شود ؟ بلی خیر ؟
28- آیا خیلی پرحرف هستید ؟ بلی خیر ؟
29- آیا گاه و بیگاه حرف سخنران را قطع می کنید یا او را مورد بازخواست قرار می دهید؟ بلی خیر ؟
30- اگر بخواهید چیزخریداری شده را دوباره به فروشنده برگردانید ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟
31- آیا وقتی تنها هستید ، نسبت به زمانی که در اجتماع هستید ، مسائل خیلی خنده دارتر یا خیلی جدی تر به نظرتان می رسد ؟ بلی خیر ؟
32- آیا ترجیح می دهید ، به جای تنها سفر کردن ، با کسی مسافرت کنید که تمام تشریفات را بر عهده می گیرد ؟ بلی خیر ؟
33- آیا دوست دارید ، به جای انجام دادن کارهای مافوق مورد احترام ، کارهای خود را انجام دهید ؟ بلی خیر ؟
34- آیا نظ خود را با نوشتن بهتر از گفتن شرح می دهید ؟ بلی خیر ؟
35- آیا کاری را که مجبور خواهید شد چند سال متوالی به تنهایی انجام دهید ، رد خواهید کرد، (مثلا جنگلبانی) ؟ بلی خیر ؟
36- آیا اتفاق افتاده است که برای مساله ای پول از دیگران درخواست کنید ؟ بلی خیر ؟
37- آیا معمولا سعی می کنید از افراد با قدرت دوری کنید ؟ بلی خیر ؟
38- آیا فکر می کنید مصاحبت با مردم بهتر از مطالعه کردن،افکار شما را روشن می کند؟ بلی خیر ؟
39- اگر یک کار توهین آمیز برای شما پیش بیاید خیلی ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟
40- آیا تا به حال با اراده خود اقدام به تشکیل گروه ها یا دسته ها کرده اید ؟ بلی خیر ؟
41- اگر شاهد حادثه ای باشید ، برای کمک کردن عجله می کنید ؟ بلی خیر ؟
42- آیا گاه و بیگاه بدون علت می ترسید ؟ بلی خیر ؟
43- آیا دوست دارید مسوولیت ها را به تنهایی بر عهده بگیرید ؟ بلی خیر ؟
44- آیا برای شما کتاب بهتر از دوست سرگرم کننده است ؟ بلی خیر ؟
45- آیا تا به حال سرگیجه گرفته اید ؟ بلی خیر ؟
46- آیا شوخی های توهین آمیز شمارا ناراحت می کند، ولو این که از حقیقت آن ها اطلاع داشته باشید ؟ بلی خیر ؟
47- آیا وقتی خبر ناگواری می شنوید احتیاج دارید کسی پیش شما باشد ؟ بلی خیر ؟
48- اگر دیگران ، به هنگام کار ، شما را تماشا کنند ناراحت می شوید ، ولو این که کار خود را خوب انجام دهید ؟ بلی خیر ؟
49- آیا معمولا احساس تنهایی می کنید ؟ بلی خیر ؟
50- آیا سعی می کنید از مشاجره دوری کنید ؟ بلی خیر ؟
51- ایا زود رنج هستید ؟ بلی خیر ؟
52- آیا در انجام نقشه های خود سعی می کنید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، خودتان کار کنید ؟ بلی خیر ؟
53- آیا احساس می کنید که اگر دیگران را در شادیهایتان سهیم کنید بیشتر لذت خواهید برد ؟ بلی خیر ؟
54- آیا وقتی با مردم هستید ، معمولا احساس تنهایی می کنید ؟ بلی خیر ؟
55- آیا وقتی چیزی از مردم می گیرید ، در نگهداری آن دقت می کنید ؟ بلی خیر ؟
56- آیا از گفتن مطلبی که دیگران را ناراحت کند خودداری می کنید ؟ بلی خیر ؟
57- آیا به آسانی گریه می کنید ؟ بلی خیر ؟
58- اگر در رستوران غذای خوبی به شما ندهند اعتراض می کنید ؟ بلی خیر ؟
59- ایا در مقابل جمع به سختی حرف می زنید ؟ بلی خیر ؟
60- آیا اتفاق می افتد که نامه ای را قبل از پست کردن ، عوض کنید ؟ بلی خیر ؟
61- آیا دوست دارید شبها تنها باشید ؟ بلی خیر ؟
62- آیا به سادگی دوستان تازه ای پیدا می کنید ؟ بلی خیر ؟
63- اگر در رستوران غذا بخورید ، دوست دارید فرد دیگری غذای شما را سفارش بدهد ؟ بلی خیر ؟
64- آیا در امانت گرفتن چیزی از کسی که او را خوب می شناسید، تردید می کنید ؟ بلی خیر ؟
65- اگر اشتباها به کسی سلام کنید ناراحت می شوید ؟ بلی خیر ؟
66- آیا به سختی می توانید از چنگ یک فروشنده خلاص شوید ؟ بلی خیر ؟
67- آیا گاه و بیگاه از شما مشورت می خواهند ؟ بلی خیر ؟
68- آیا در دنبال کردن هدفی که به آن معتقدید معمولا احساسات دیگران را ندیده می گیرید ؟ بلی خیر ؟
69- آیا می توانید قبل از دیر شدن تصمیم بگیرید ؟ بلی خیر ؟
70- آیا وقتی مریض هستید دوست دارید مورد توجه دوستان قرار بگیرید ؟ بلی خیر ؟
71- آیا معمولا خُلق خود را عوض می کنید ؟ بلی خیر ؟
72- آیا معمولا در این فکر هستید که کمتر از دیگران نباشید ؟ بلی خیر ؟
73- آیا افکار پوچ معمولا فکر شما را مشغول می کند ؟ بلی خیر ؟
74- اگر کاری به کسی بسپارید و به موقع انجام ندهد او را سرزنش می کنید ؟ بلی خیر ؟
75- آیا در مبارزه یا رقابت با حریفی که خیلی قویتر از شماست می توانید از حداکثر توانایی خود بهره بگیرید ؟ بلی خیر ؟
76- آیا تا به حال برای چند نفر سخنرانی کرده اید یا آن ها را سرگرم نموده اید ؟ بلی خیر ؟
77- آیا پیش می آید که از شما سوء استفاده شود ؟ بلی خیر ؟
78- ایا وقتی غمگین هستید کسی را پیدا می کنید که غم شما را از بین ببرد ؟ بلی خیر ؟
79- آیا وقتی مطلبی را به تنهایی مطالعه می کنید بهتر از موقعی که با دیگران درباره آن بحث می کنید می فهمید؟ بلی خیر ؟
80- آیا به خودتان اطمینان دارید ؟ بلی خیر ؟
81- آیا به خاطر کاری که انجام می دهید ، دوست دارید از شما تعریف کنند؟ بلی خیر ؟
82- آیا حاضر می شوید شانس خود را در معامله ای که عاقبت آن معلوم نیست امتحان کنید ؟ بلی خیر ؟
83- آیا خواسته های شما گاه و بیگاه باید ، بر اثر تماس با افراد موفق ، تحریک شود؟ بلی خیر ؟
84- آیا معمولا از مشورت کردن دوری می کنید؟ بلی خیر ؟
85- آیا رعایت آداب و رسوم اجتماعی را یکی از جنبه های اصلی زندگی می دانید؟ بلی خیر ؟
86- اگر روزی با دوستان خود دورهم باشید، اجازه می دهید که فرد دیگری نوع سرگرمی ها را تعیین کند؟ بلی خیر ؟
87- آیا در میهمانی ها یا در مجالس ، دوست دارید افراد شما را معرفی کنند؟ بلی خیر ؟
88- اگر به یک جلسه دیرتر از موقع برسید، دوست دارید، به جای این که در ردیف جلو بنشینید در عقب سرپا بایستید؟ بلی خیر ؟
89- آیا بیش از اتخاذ یک تصمیم مهم ، دوست دارید نظر افراد زیادی را بدانید ؟ بلی خیر ؟
90- آیا برای کسی که شما را قدرتمند احساس می کند سعی می کنید خود را قدرتمند نشان دهید؟ بلی خیر ؟
91- آیا گاهی آن قدر گیج می شوید که نمی دانید چکار می کنید ؟ بلی خیر ؟
92- آیا اتفاق می افتد که ، درباره مساله خاصی با فرد مسنی که برای او احترام می گذاری، مشاجره کنید؟ بلی خیر ؟
93- آیا به دشواری می توانید خودتان تصمیم بگیرید؟ بلی خیر ؟
94- آیا گاهی ابتکار تحرک دادن به جلسه ای را که خیلی بی روح است به دست می گیرید؟ بلی خیر ؟
95- آیا سعی می کنید باکسی که خبرهای دروغ درباره شما شایع می کند، تفاهم ایجاد کنید؟ بلی خیر ؟
96- آیا در میهمانی ها یا در مجالس ، در ملاقات با اشخاص مهم تردید می کنید ؟ بلی خیر ؟
97- آیا تماس با هم فکران خود ، محرک خوبی برای شماست؟ بلی خیر ؟
98- ایا تماشای تئاتر را به تماشای رقص ترجیح می دهید؟ بلی خیر ؟
99- آیا میل دارید در نظرهای سیاسی ، مذهبی و اجتماعی خود قاطع باشید ؟ بلی خیر ؟
100- آیا ترجیح می دهید در لحظه های هیجان انگیز تنها باشید ؟ بلی خیر ؟
101- آیا معمولا ترجیح می دهید که با دیگران باشید ؟ بلی خیر ؟
102- آیا وقتی شما را تعریف می کنند بهتر کار می کنید ؟ بلی خیر ؟
103- آیا به دشواری با افراد ناشناس وارد صحبت می شوید؟ بلی خیر ؟
104- آیا ، بدون علت ، از شادی به غم روی می آورید؟ بلی خیر ؟
105- آیا از چیزی که به خود شما تعلق دارد، بهتر مواظبت می کنید؟ بلی خیر ؟
106- آیا نگران بدبختی های خود هستید؟ بلی خیر ؟
107- آیا معمولا سعی می کنید که احساسات خود را مخفی نگهدارید؟ بلی خیر ؟
108- آیا می توانید مدت زیادی ، بدون خستگی و تشویق ، به انجام دادن کاری ادامه دهید؟ بلی خیر ؟
109- آیا از خواندن یک کتاب همان قدر لذت می برید که درباره آن با دیگران بحث کنید ؟ بلی خیر ؟
110- آیا عادت دارید با غم و اندوه به تنهایی و بدون کمک دیگران روبه رو شوید ؟ بلی خیر ؟
111- آیا در پنج سال گذشته رسما سرپرستی یک گروه را بر عهده گرفته اید؟ (نماینده، کاپیتان، مدیر)؟ بلی خیر ؟
112- آیا دوست دارید تصمیمات فوری را به تنهایی اتخاذ کنید؟ بلی خیر ؟
113- آیا در گردش علمی ، وقتی هیچ کس مسیر را بلد نیست، اجازه می دهید که فرد دیگری مسوولیت های گروه را بر عهده بگیرد؟ بلی خیر ؟
114- آیا وقتی از کوچه عبور می کنید خیال می کنید مردم به شما نگاه می کنند؟ بلی خیر ؟
115- آیا اغلب بیش از حد به هیجان می آیید ؟ بلی خیر ؟
116- آیا فردی هستید که به انتقاد کردن از دیگران شهرت دارید ؟ بلی خیر ؟
117- آیا معمولا سعی می کنید مسوولیت های تازه ای بر عهده بگیرید؟ بلی خیر ؟
118- آیا در میهمانی های تشریفاتی سعی می کنید در حاشیه قرار بگیرید؟ بلی خیر ؟
119- اگر به شما بگویند که چگونه کارتان را انجام دهید خیلی بدتان می آید ؟ بلی خیر ؟
120- آیا ازدواج را یک امر اساسی در خوشبختی فعلی و اینده خود می دانید؟ بلی خیر ؟
121- آیا دوست دارید بیشتر با دوستانتان باشید ؟ بلی خیر ؟
122- اگر افراد دور و بر شما آدم های بدی باشند، بازهم خوشبین باقی می مانید؟ بلی خیر ؟
123- آیا انضباط موجب ناراحتی شما می شود؟ بلی خیر ؟
124- ایا در نظر دیگران شما نسبت به جنس مخالف بی تفاوت هستید؟ بلی خیر ؟
125- آیا اطمینان دارید بتوانید حرفی بزنید و بین افراد یک گروه بحث ایجاد کنید ؟ بلی خیر ؟
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر