صفحات اجتماعی ندای مهر

آزمون منبع کنترل

آزمون منبع کنترل

آزمون منبع کنترل

هر سوال را با دقت بخوانید . اگر پاسخ شما به آن "بلی" بود در زیر ستون بلی ، اگر پاسخ شما "حیر" بود در ستون خیر علامت بزنید
.

1. آیا فکر می کنید اگر زمان را از دست ندهید، اکثر مسائل خود به خود حل می شوند ؟

ص

غ

2. آیا فکر می کنید می توانید از مبتلا شدن به زکام جلوگیری کنید ؟

3. آیا برخی از افراد خوش شانس به دنیا می آیند ؟

4. آیا احساس می کنید گرفتن نمره خوب برای شما اهمیت زیادی دارد ؟

5. آیا اغلب به خاطر مسائلی که مسؤول نیستید ، سرزنش می شوید؟

6. آیا فکر می کنید ، اگر دانشجو به اندازه کافی مطالعه کند در همه دروس موفق خواهد شد ؟

7. آیا احساس می کنید در اکثر مواقع ، تلاش به جایی نمی رسد ، زیرا هیچ چیزی پیش نمی رود؟

8. آیا فکر می کنید ، اگر روزتان خوب شروع شود، هرچه انجام دهید خوب خواهد بود ؟

9. آیا فکر می کنید ، والدین به ان چه فرزندانشان می گویند ، اغلب گوش می دهند ؟

10. آیا فکر می کنید آرزو می تواند چیزهای خوبی به همراه آورد ؟

11. آیا وقتی تنبیه می شوید ف معمولا فکر می کنید دلیل عمده ای نداشت؟

12. آیا اغلب احساس می کنید که عوض کردن نظر یک دوست دشوار است ؟

13. آیا فکر می کنید تشویق بیشتر از شانس به پیروزی یک گروه کمک می کند ؟

14. آیا به این نتیجه رسیده اید که تغییر دادن نظر والدین خود درباره برخی مسائل عملا غیر ممکن است ؟

15. آیا والدین باید فرزندان خود را آزاد بگذارند تا شخصا تصمیم بگیرند ؟

16. آیا وقت خطایی مرتکب می شوید ، خیلی کم امکان دارد که آن را اصلاح کنید ؟

17. آیا فکر می کنید ، اکثر مواقع ، مهارتهای ورزشی به ارث می رسند؟

18. آیا اکثر افراد همسن شما قویتر از شما هستند؟

19. آیا فکر می کنید ، یکی از بهترین شیوه ها برای حل اکثر مسائل این است که نباید به آن ها فکر کرد ؟

20. آیا احساس می کنید ، در انتخاب دوستان خود اختیار عمل زیادی دارید ؟

21. آیا فکر می کنید ، اگر در اول هفته پولی پیدا کنید ، آن هفته شانس خواهید آورد ؟

22. آیا اغلب به این نتیجه می رسید که نمرات شما با کاری که انجام می دهید ، ارتباط زیادی دارند ؟

23. آیا به این نتیجه رسیده اید که وقتی یکی از همسالان علیه شما عصبانی می شود تقریبا نمی توانید او را آرام کنید ؟

24. آیا تا بحال چیزی داشته اید که برای شما شانس بیاورد ؟

25. آیا فکر می کنید، ارزشیابی دیگران از شما به رفتار شما بستگی دارد؟

26. آیا وقتی از والدین خود تقاضای کمک می کردید ، آن ها قبول می کردند ؟

27. آیا به این نتیجه رسیده اید که عصبانیت دیگران علیه شما اغلب یدون علت است ؟

28. آیا اغلب احساس می کنید که می توانید آینده را با اعمال امروز خود عوض کنید ؟

29. آیا فکر می کنید ، وقتی بدبختی می ایئ ، هرکاری انجام دهید بی فایده است ؟

30. آیا فکر می کنید ، افرادی هرچه را بخواهند می توانند انجام دهند ، به شرط آن که واقعا تلاش کنند ؟

31. آیا احساس می کنید تلاش های شما در خانه ، برای این که نشان دهید حق با شماست ، بی فایده است ؟

32. آیا معتقد هستید که خوش بینی ها در اثر تلاش های گسترده به دست می آید؟

33. آیا فکر می کنید ، وقتی یکی از همسالان می خواهد با شما دشمنی کند ، نمی توانید کاری بکنید؟

34. آیا فکر می کنید، متقاعد کردن دوستان برای انجام دادن آن چه شما می خواهید آسان است ؟

35. آیا نظر شما درباره غذایی که درخانه تهیه می شود ، خیلی موثر است ؟

36. آیا فکر می کنید ، وقتی یک نفر شما را دوست ندارد ، نمی توانید کاری بکنید؟

37. آیا احساس می کنید تلاش بریا موفقیت در مدرسه بی حاصل بود ، زیرا دیگران باهوش تر از شما بودند ؟

38. آیا فکر می کنید ، برنامه ریزی قبلی نتایج را بهتر می کند ؟

39. آیا فکر می کنید ، نمی توانید درمورد تصمیم های خانواده چون و چرا کنید؟

40. آیا فکر می کنید ، حیله گر بودن بهتر از خوش شانس بودن است ؟

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان