صفحات اجتماعی ندای مهر

آزمون کم رویی

آزمون کم رویی

آزمون کم رویی
«راحله سموعی» - 44 ماده
دوست عزیز ، لطفا هر یک از سوالات زیر را با دقت مطالعه فرمایید و مناسب ترین گزینه ای که با روحیه شما ارتباط دارد را انتخاب کنید . هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید . از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم .
4= همیشه 3= بیشتراوقات 2= گاهی اوقات 1= بندرت 0= هرگز

1- آیا به راحتی می توانید برای افراد تازه وارد صحبت کنید؟
2- آیا تداوم صحبت کردن برای شما مشکل است ؟
3- آیا موقع روبرو شدن با غریبه ها ، هیجانی می شوید ؟
4- آیا موقع صحبت کردن با کسی که او را خوب نمی شناسید ، زبانتان خشک می شود ؟
5- آیا در زمانی که مطمئن بودید چیزی برای گفتن دارید ، نتوانستید حرف بزنید ؟
6- آیا بعد از این که فرصت از دست رفته است ، عنوان صحبت را پیدا کرده اید ؟
7- آیا هرگز حس کرده اید که شما عضوی از گروهی که در آن هستید ، نمی باشید ؟
8- آیا حس می کنید که مردم شما را جدی ، سرد و کسل کننده می دانند ؟
9- آیا شما تصمیم می گیرید که از گروه ها بپرهیزید ، چون که تنها هستید ؟
10- وقتی مجبورید رفتاری غیر از رفتار واقعی خودتان داشته باشید ، احساس گناه می کنید ؟
11- آیا به راحتی می توانید در مقابل جمع صحبت کنید ؟
12- آیا شما از داشتن صدای مناسب که می خواهید ، محرومید؟
13- آیا به راحتی می توانید به دیگران لبخند بزنید ؟
14- آیا در برقراری ارتباط چشمی به صورتی که خودتان می خواهید ، ناتوانید ؟
15- آیا به راحتی می توانید دوست پیدا کنید ؟
16- آیا شما خیلی کم بیرون می روید ؟
17- ایا در پیدا کردن شخصیت خود مشکل دارید ؟
18- آیا راحت می توانید با شخص زرنگی که می خواهد شما را فریب دهد ، برخورد نمایید؟
19- آیا به راحتی می توانید از دیگران در مورد علائق و سلیقه هایشان سؤال کنید ؟
20- آیا در پاسخ گویی به شکایات و شکایت کردن از دیگران مشکل دارید ؟
21- آیا شما راحت می توانید پیشنهادی که مورد علاقه تان نیست را رد کنید ؟
22- اگر کسی شما را نگاه کند ، فکر می کنید که چیزی را اشتباه انجام داده اید ؟
23- آیا به راحتی می توانید یک گفتگو را به طور دوستانه به پایان برسانید ؟
24- آیا فکر می کنید که بیشتر مردم وقتشان را با حرف های بیهوده پر می کنند ؟
25- احساس می کنید که افراد دیگر ، بیشتر از شما لذت می برند ؟
26- آیا بعضی اوقات احساس تنهایی می کنید ؟
27- هنگام وارد شدن به یک محیط جدید ، احتمال می دهید که به شما توجه نکنند ؟
28- آیا به سهولت می توانید با دیگران قرار ملاقات بگذارید ؟
29- آیا از این نگرانید که حوصله دیگران را سر ببرید ؟
30- وقتی دیگران واکنش منفی به شما نشان می دهند ، در مورد خودتان قضاوت منفی می کنید ؟
31- وقتی به تفاوتهایتان با دیگران پی می برید ، احساس شرمندگی می کنید ؟
32- آیا جلب رضایت (موافقت) دیگران ، برای شما خیلی اهمیت دارد ؟
33- وقتی کارها آن طوری که می خواهید پیش نمی رود ، احساس تقصیر می کنید ؟
34- آیا از خودتان نا امید هستید ؟
35- آیا گاهی در بعضی موقعیت های اجتماعی احساس شرمندگی و خجالت می کنید ؟
36- آیا ریسک کردن در موقعیت های اجتماعی را دوست دارید ؟
37- آیا فکر می کنید وقتی افراد در مورد شما چیزهای زیادی بدانند ، پشت سرتان غیبت می کنند؟
38- آیا فکر می کنید خواهش کردن از دیگران لازم است ؟
39- آیا مایلید بیشتر با افرادی در ارتباط باشید که در بیشتر زمینه ها ، شبیه شما باشند ؟
40- آیا از این که دیگران شما را به طور منفی ارزیابی کنند ، نگرانید ؟
41- آیا به راحتی می توانید با دیگران صمیمی شوید ؟
42- آیا به هنگام برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران ، احساس بی کفایتی می کنید ؟
43- آیا عموما از برخورد و ارتباط با افراد جدید اجتناب می کنید ؟
44- اگر بدانید کانون توجه فردی مهم یا گروهی خاص هستید ، احساس ناراحتی می کنید ؟
ماخذ : راحله سموعی . موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا (روان تجهیز) . تلفن 77297273