صفحات اجتماعی ندای مهر

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

 

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

 

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا

Preference Criteria of Spouse se‎lection Inventory (PCSSI)

پاسخگوی عزیز ، لطفا با توجه به عقاید و نظرات خود در فهرست زیر ملاک های انتخاب همسر را در دو موقعیت (الف) موقعی که هنوز ازدواج نکرده بودید و یا در حال ازدواج بودید ، و (ب) اکنون که چند سالی از ازدواج شما گذشته است، با نمره های 1 تا 5 درجه بندی کنید .

1= بسیار بی اهمیت ، 2= بی اهمیت ، 3= بی تفاوت ، 4= مهم و 5= بسیار مهم

موقعیت الف

(هنگام ازدواج)

 

موقعیت ب

(اکنون)

1

2

3

4

5

1) سن

1

2

3

4

5

         

2) شغل

         
         

3) جذابیت ظاهری

         
         

4) درآمد

         
         

5) تناسب فرهنگی خانواده ها(مانند داشتن زبان، تحصیلات و و ضع خانوادگی یکسان)

         
         

6) تناسب موقعیت اجتماعی خانواده ها (مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان)

         
         

7) تحصیلات

         
         

8) سلامت جسمانی

         
         

9) سلامت روانی

         
         

10)توانیی تصمیم گیری

         
         

11)ارتباط اجتماعی خوب

         
         

12)توانایی بیان احساسات، نظرات و خواسته ها

         
         

13)عفت و پاکدامنی

         
         

14)عدم وجود ازدواج قبلی

         
         

15)توافق اخلاقی و مذهبی

         
         

16)قومیت یکسان

         
         

17)اصالت خانوادگی

         
         

18)ویژگی های شخصیتی

         
         

19)مسؤولیت پذیری

         
         

20)عشق و علاقه (صمیمیت)

         
         

21)نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج

         
         

22)استقلال رای (عدم وابستگی به خانواده)

         

 

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387