صفحات اجتماعی ندای مهر

مقیاس رومانتیک بودن

 

مقیاس رومانتیک بودن

 

مقیاس رومانتیک بودن 50 ماده

در این جا جملاتی می بینید که از جوانان عاشق شنیده ایم یا از مقالاتی که روزنامه ها ، مجلات و کتاب ها درباره عشق نوشته اند ، اقتباس کرده ایم . جملات را یک به یک بخوانید و میزان موافقت خود را با آن ها بیان کنید . برای این کار مقیاس زیر را به کار ببرید .
5= کاملا موافق 4= موافق 3= بدون نظر 2= مخالف 1= کاملا مخالف

1- عشق عبارت از احساس عجیبی است که بر شخص ، در ارتباط با شخصی دیگر ، مسلط می شود .
2- انسان زمانی عاشق می شود که باشخص خوب و جذابی برخورد می کند .
3- بهترین نشانه عشق این است که هر وقت دو نفر باهم هستند ، احساسات عجیبی به آن ها دست بدهد .
4- انسان ، عاشق نمی شود بلکه به عشق واقعیت می بخشد .
5- بهترین نشانه عشق این است که انسان بخواهد همیشه در کنار معشوق باشد .
6- عشق کامل یعنی این که انسان از بودن در کنار فرد مورد علاقه اش همیشه احساس رضایت کند.
7- ازدواج مناسب می تواند موفقیت آمیز باشد .
8- عشق واقعی فقط یک بار پیش می آید .
9- عشق واقعی هرگز بر زیبایی جسمی استوار نیست .
10- کسانی که واقعا عاشق هستند ، اطرافیان خود را فراموش می کنند .
11- وقتی دو نفر واقعا عاشق یکدیگرند ، دشواریها بر طرف می شود .
12- عشق معمولا خیلی زود قلب را به تپش وا می دارد .
13- شدت احساسات متقابل نشان می دهد که دو نفر برای یک دیگر خلق شده اند .
14- عشق می تواند بعد از ازدواج رشد کند و گسترش یابد .
15- اگر دو نفر برای یکدیگر ساخته شده باشند ، به نامزدی بلند مدت نیاز نخواهند داشت .
16- عشق واقعی هرگز از بین نمی رود .
17- عشق گاهب اضطراب و نگرانی به همراه می آورد .
18- وقتی عاشق هستیم ، به دشواری می توانیم معایب طرف مقابل را ببینیم .
19- عشق واقعی معمولا با افت اشتها همراه است .
20- عشق ، یک احساس مطلق است ، حد وسط ندارد .
21- وقتی انسان عاشق است ، فقط باید دوست داشته باشد و نپرسد که چرا .
22- انسان عاشق هرگز کسل نمی شود .
23- نباید برای حفظ عشق تلاش کرد .
24- برای موفقیت در ازدواج خیلی باید تلاش کرد .
25- عشق همیشه خودش را نشان می دهد .
26- اگر عشق واقعی باشد ، گشتن به دنبال کسی بی فایده خواهد بود .
27- بدون تردید ، عشق واقعی همیشه با خوشبختی همراه است .
28- عشق ، خود به خود اتفاق نمی افتد ، بلکه آموخته می شود .
29- انسان های عاشق همیشه دقیق و مورد توجه هستند .
30- اگر احساس می کنید که سرحال و سرزنده هستید ، در سایه عشق است .
31- انسان در عمر خود ، فقط یک بار عاشق می شود .
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380