صفحات اجتماعی ندای مهر

مقیاس گرایش جنسیتی

 

مقیاس گرایش جنسیتی

 

دور يكي از حروف A و B ، برحسب اين كه كدام يك با شيوه تفكر شما بهتر تطبيق مي كند ، دايره بكشيد .

 

1.    بسياري از مردم پيش فالگير مي روند ، زيرا ، آنچه آنها پيش بيني مي كنند معمولاً اتفاق مي افتد.

A بلي

B خير

2.       در برخي موقعيتها سرخ مي شوم .

A بلي

B خير

3.       اتاقي را دوست دارم كه با گل تزيين شده است .

A بلي

B خير

4.       دوست دارم موهايم كوتاه باشد .

A بلي

B خير

5.    بسياري از مردان ، وقتي خودشان در اتومبيل نشسته اند ، باطناً دوست ندارند زنشان رانندگي كند.

A بلي

B خير

6.       به طور مرتب يك مجله فكاهي مي خرم

A بلي

B خير

7.       آنچه ترجيح مي دهم موسيقي ……… است .

A سنتي

B روز

8.          ورزشي كه بيشترين استعداد را براي آن دارم ………… است .

ژيمناستيك

B رزمي

9.       دوست دارم روي كاغذ رنگي برايم نامه بنويسم .

A بلي

B خير

10.      ازبين اين دو حيوان ، …………… را بيشتر دوست دارم .

گربه

سگ

11.      دوست دارم هر روز لباس عوض كنم .

A بلي

B خير

12.      شيوه هديه دادن بايد متناسب با هديه باشد .

A بلي

B خير

13.      خيلي جالب است كه آدم پيشرفتهاي ذهني كودكان را دنبال كند .

A بلي

B خير

14.      دوست دارم در سمينارهاي مربوط به هنر معاصر شركت كنم

A بلي

B خير

15.      بدون گذشت متقابل ، زندگي غيرقابل تامل مي شود .

A بلي

B خير

16.   عينك داشتن زيبا نيست ، بنابراين ، قابل قبول است كه استفاده از آن نامنظم باشد.

A بلي

B خير

17.      به ميل خودم براي دوستان نامه هاي بلند مي نويسم .

A بلي

B خير

18.   اگر جنس مخالف ، در شغل من متخصص باشد ، حاضرم دستورات او را تحمل كنم .

A بلي

B خير

19.      اكثر تصادفات بر اثر ……… است .

A سرعت زياد

B احتياط زياد

20.      به طور كلي خوشحال كننده ترين هديه ……… است .

A يك جعبه شكلات

B يك فندك

21.      پيش از انتخاب چيزي كه مي خواهم هديه دهم ، مدتها ترديد مي كنم .

A بلي

B خير

22.      در اجتماع جديد ، آشپزي كار مورد علاقه زنها نيست .

A بلي

B خير

23.   به هنگام شركت در نمايشهاي غم انگيز ، انسانها تا اندازه اي بيش از حد گريه مي كنند .

A بلي

B خير

24.      جالب است كه انسان به دقت مراقب اعمال خود باشد .

A بلي

B خير

25.      من ، به طور مرتب ، خبرهاي مربوط به هنر و دكوراسيون را مي خوانم .

A بلي

B خير

26.      نوعی از تمدن مي تواند با ……… تبيين شود .

A درجه آزادي زنان

B سطح تكنيك

27.      دوست دارم طالع خود را در روزنامه بخوانم .

A بلي

B خير

28.      محبت ، بسياري از مشكلات را حل مي كند .

A بلي

B خير

29.       به هنگام برخورد با خطر ، احساس لذت مي كنيد يا نفرت ؟

A لذت

B نفرت

30.      اگر امكان داشته باشد ، در شغل خود ……… را انتخاب مي كنم .

A استقلال

B امنيت

31.   ايا وقتي با اشخاص بر خورد مي كنيد ، به طور غير ارادي ، جزييات لباس هاي آنها را مورد توجه قرار مي دهيد ؟

A بلي

B خير

32.      از اين دو ويژگي ، كدام يك براي شما ارزش بيشتري دارد ؟

A قدرت

B محبت

33.      وقتي يك شئ را مي بينيد ، به كدام يك از دو مورد بيشتر فكر مي كنيد ؟

A استفاده كردن

B لمس كردن

34.      تهيه كدام نوع كلكسيون را مفيد يا خوشايند مي دانيد ؟

A تمبر

B اشيا زينتي

35.       آيا به آساني تحت تاثير يك فيلم يا يك برنامه نمايشي قرار مي گيريد ؟

A بلي

B خير

36.   وقتي قيافه خود را در آيينه مي بينيد ، اغلب تعجب مي كنيد ، بدون آن كه علت ظاهري داشته باشد ؟

A بلي

B خير

37.      به نظر شما ، ورزش ، رقابتي ……… است ؟

A سرگرم كننده

B بي فايده

38.    وقتي موقعيت پيش مي آيد، ترجيح مي دهيد با دوستان خود راجع به چه چيزهايي حرف بزنيد ؟

A شعرنو

B اتومبيل

39.   براي هر كسي پيش مي آيد كه در برخورد با ديگران به شدت عصباني شود ، در اين حالت چه احساسي به شما دست مي دهد ؟

A يك لگد بزنيد

B يك سيلي بزنيد

40.      اگر خون ببينيد ناراحت مي شويد ؟

A خيلي

B نه زياد

41.      خواندن چه چيزي را دوست داريد ؟

A كتاب علمي

B رمان

42.   اگر مجبور شويد در اتاقي كه پنجره هايش پرده ندارند ، به طور دايم زندگي كنيد ، خيلي ناراحت مي شويد ؟

A بلي

B اصلاً دقت نمي كنم

43.      اگر صادقانه خود را تحليل كنيد ، به اين نتيجه خواهيد رسيد كه ………

A خيلي مغرور هستيد

B خيلي خود پسند هستيد

44.      آيا خريدهاي شما كم و بيش در جهت ……… است ؟

A سودمندي اشيا

B ظاهر اشيا

45.      وقتي گرسنه مي شويد ………

A حتما بايد غذاي خوبي بخوريد

B به غذاي ساده راضي مي شويد

توجه : مخصوص مردان

   

46.   اگر قرار بود زندگي يكي از اين دو نفر را انتخاب كنيد ، كدام را ترجيح مي داديد ؟

A يك هنر پيشه مشهور

B يك قهرمان ورزشي

47.      احساس مي كنم كه در دوران كودكي و نوجواني خيلي به مادرم وابسته بودم .

A بلي

B خير

48.      گاهي خواب ديده ام كه يك زن هستم .

A بلي

B خير

49.      وقتي جوان تر بودم ، دوستانم ، اغلب مرا " جوجه آب كشيده " مي خواندند .

A بلي

B خير

50.      در حالت تساوي بقيه شرايط ، آيا با زني ازدواج مي كرديد كه …… باشد .

A خوش پوش

B داراي ويژگيهاي مادرانه

توجه : مخصوص زنان

   

46.   اگر قرار بود زندگي يكي از اين دو نفر را انتخاب كنيد ، كدام را ترجيح مي داديد ؟

A يك زن نویسنده

B يك زن فیزیکدان

47.  وقتی پدرم را با سایر مردها مقایسه می کنم ، می بینم که تعداد کمی از آن ها هوش پدرم را دارند.

A بلي

B خير

48.      گاهي خواب ديده ام كه يك مردهستم .

A بلي

B خير

49.      وقتي جوان تر بودم ، دوستانم می گفتند که مثل "پسرها" هستم ..

A بلي

B خير

50.      در حالت تساوي بقيه شرايط ، آيا با مردیازدواج مي كرديد كه …… باشد .

A آرام

B حساس

 

ماخذ : روان شناسی شخصيت ، حمزه گنجی. نشر ساوالان