صفحات اجتماعی ندای مهر

شاخص تمایل جنسی هالبرت

 

شاخص تمایل جنسی هالبرت

 

شاخص تمایل جنسی هالبرت

دیوید فارلی هالبرت

Hullbert Index of Sexual Desire (HISD)

پاسخگوی عزیز ، این پرسشنامه یک آزمون با پاسخ های درست و غلط نیست . لطفا هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و به تمام آن ها ، حتی با وجود عدم اطمینان کافی پاسخ دهید. برای هرجمله پاسخ های "همیشه" ، "اکثرا" ، "گاهی اوقات" ، " بندرت" و "هرگز" در نظر گرفته شده است. اطفا گزینه ای را که بهتر و دقیق تر بیانگر تمایل جنسی شماست، انتخاب کنید . و پاسخ انتخابی خود را با علامت * مشخص کنید . پاسخ های شما کاملا محرمانه است

.

1) حتی فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم می تواند مرا تحریک کند .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

2) سعی می کنم از موقعیت هایی که همسرم را به رابطه جنسی متمایل می کند، بپرهیزم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

3) درباره رابطه جنسی خیال پردازی می کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

4) از لحاظ جنسی به سختی تحریک می شوم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

5) در مقایسه با همسرم، خواهان رابطه جنسی بیشتری هستم.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

6) رویاپردازی درباره مسائل جنسی برایم مشکل است .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

7) میل دارم با همسرم رابطه جنسی برقرار کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

8) تمایل بسیار زیادی به رابطه جنسی دارم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

9) از خیال پردازی جنسی در طی رابطه جنسی با همسرم لذت می برم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

10)از لحاظ جنسی به اسانی تحریک می شوم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

11)تمایل من به رابطه جنسی باید قوی تر شود.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

12)فکر کردن درباره رابطه جنسی برای من لذت بخش است .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

13)خواهان برقراری رابطه جنسی هستم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

14)برایم آسان است هفته ها بدون داشتن رابطه جنسی با همسرم سپری کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

15)برای داشتن رابطه جنسی با همسرم از انگیزه کمی برخوردارم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

16)احساس می کنم نسبت به اکثر مردم، خواهان رابطه جنسی کمتری هستم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

17)به راحتی می توانم درباره مسائل جنسی در ذهن خود خیال پردازی کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

18)غریزه جنسی من قوی است .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

19)از فکر رابطه جنسی با همسرم لذت می برم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

20)تمایل زیادی به برقراری رابطه جنسی با همسرم دارم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

21)احساس می کنم داشتن رابطه جنسی با همسرم، جنبه مهمی از روابط ما نیست .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

22)فکر می کنم توان من برای داشتن رابطه جنسی با همسرم بسیار پایین است .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

23)از لحاظ جنسی به آسانی تحریک پذیر نیستم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

24)تمایل من به برقراری رابطه جنسی با همسرم اندک است .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

25)سعی می کنم از داشتن رابطه جنسی با همسرم بپرهیزم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387