آزمون طبقه بندی گوکلن

آزمون طبقه بندی گوکلن

آزمون طبقه بندی گوکلن

Gauquelin’s Classification Inventory

در ادامه این متن ، 24 دسته شش تایی به شما ارئه می شود . در هر دسته شش تایی شما باید دو واژه را که به نظرتان کاملا متفاوت از چهار مورد دیگر است ، مشخص کنید.

به مثال های زیر توجه کنید:

مثال اول : الف- ایده ،ب – احساس، ج- هوس، د- لذت، هـ- تفکر، و- هیجان

مثال دوم : الف- باریک، ب – تنگ، ج- پهن، د- فشرده، هـ- بالا، و- پایین

در مثال اول ، "الف" و "هـ" پاسخ های مورد نظر هستند زیرا این دو مورد ، مربوط به مسائل فکری هستند و چهار مورد دیگر مسائل عاطفی . در مثال دوم، "هـ" و "و" که نشان دهنده بعد عمودی است ، پاسخ صحیح شناخته می شود .

تذکر : ممکن است شکل دیگری از تقسیم بندی به دو گروه، به نظرتان منطقی تر بیاید. با این وجود، شما رابطه ای را که به نظرتان روشن تر و قاطع تر است انتخاب کنید .

1- الف: قلاب سنگ

ب: شمشیر

ج: کمان

د: هفت تیر

هـ: گرز

و: توپ

2- الف: بیلچه

ب: میخ

ج: گاز انبر

د: پیچ

هـ: اره

و: قلم کنده کاری

3- الف: کیسه نایلون

ب: کاغذ

ج: پاکت

د: پارچه

هـ: کائوچو

و: چوب

4- الف: رفتن

ب: نوشتن

ج: گرفتن

د: شنیدن

هـ: انجام دادن

و: دیدن

5- الف: تخت خواب

ب: تشک

ج: نیمکت

د: کمد

هـ: کشو

و: قفسه

6- الف: خود پسند

ب: خشمگین

ج: شکم پرست

د: خرده گیر

هـ: حریص

و: ریا کار

7- الف: پیچ و خم

ب: مارپیچ

ج: تابدار

د: پیچ در پیچ

هـ: مورب

و: کج

8- الف :خانه

ب: راحتی

ج: اتومبیل

د: تلویزیون

هـ: آرامش

و: وسایل خانه

9- الف: الماس

ب: عقیق

ج: آپال

د: صفیر

هـ: یاقوت

و: زمرد

10-الف: گوشت

ب: تخم مرغ

ج: کره

د: سبزی

هـ: نان

و: ماهی

11-الف: ملایمت

ب: دوست داشتنی

ج: خسّت

د: نرمش

هـ: حساسیت

و: ولخرجی

12-الف : وکیل

ب: دادستان

ج: قاضی

د: متهم

هـ: شاهد

و: هیئت منصفه

13-الف: پرده

ب: شومینه

ج: کتری

د: صندلی

هـ: فرش

و: لامپ

14-الف: زیرزمین

ب: سقف

ج: نوک

د: سر

هـ: لایه

و: فله

15-الف : اسب آبی

ب: بالن

ج: فوک

د: سگ آبی

هـ: سمور

و: صدف

16-الف: آجر

ب: گچ

ج: سیمان

د: سنگ

هـ: بتن

و: گرانیت

17-الف: علاقه و محبت

ب: گستاخی

ج: شجاعت

د: پشتکار

هـ: نفرت

و: انرژی

18-الف: خلاقیت

ب:اثر دستی

ج:تحقیق

د: بناسازی

هـ: تولید

و: ساختن

19-الف: بینی

ب: گوش

ج: چشم

د: شقیقه

هـ: پیشانی

و: گونه

20-الف: طلا

ب: نقره

ج: مطلاّ

د: برنز

هـ: مس

و: قلع

21-الف: زانو

ب: نشیمنگاه

ج: دست

د:قوزک پا

هـ: آرنج

و: مچ

22-الف: دوچرخه

ب: چرخ دستی

ج: ارابه

د: اتومبیل

هـ: کامیون

و: واگن

23-الف: ورق

ب: گل

ج: درخت

د: علف

هـ: ساقه

و: ریشه

24-هویج

ب: گندم

ج: اسفناج

د: کاهو

هـ: تخم مرغ

و: تره فرنگی

میشل و فرانسواز گوکلن . 11 آزمون برای شناخت دیگران . ترجمه ساعد زمان . انتشارات ققنوس

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام