استفاده از هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی

استفاده از هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی

هوش هیجانی دیویس آزمون 21
استفاده از هیجان های دیگران
آزمون خود- سنجی
مارک دیویس
21th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد

_____ 1. اگر فردی که با او رقایت دارم عصبانی شود از حالت او به نفع خود استفاده می کنم.
_____ 2. نمی توانم در دیگران احساس ایجاد کنم.
_____ 3. وقتی یک نفر خوشحال است، از فرصت برای تقاضای چیزی از او استفاده نمی کنم.
_____ 4. برای رسیدن به اهدافم از تهدیدهای ملایم استفاده می کنم.
_____ 5. از احساس گناه برای تاثیرگذاری در دیگران استفاده می کنم.
_____ 6. وقتی به دیگران لطف می کنم این کار را با این امید انجام می دهم که آن ها نیز روزی برای من کاری را انجام دهند.
_____ 7. در تاثیر گذاری روی هیجان های دیگران مهارت دارم.
_____ 8. وقتی دیگران احساساتی هستند برایم سخت است که روی آن ها تاثیر بگذارم.
_____ 9. نمی توانم از هیجان های شدید دیگران به نفع خود استفاده کنم.
_____ 10. نمی توانم بر هیجان های دیگران تاثیر بگذارم.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام