مقیاس شکوفایی

مقیاس شکوفایی

مقیاس شکوفایی
چقدر در مقابله با رویدادهای آسیب زای زندگی موفق هستید ؟ 20 ماده

The Thriving Scale : Anna Abraido- Lanza
بسیاری از اوقات افرادی که بیماری مزمن یا تجربه های آسیب زا داشته اند ، نه تنها درباره چیزهای منفی ، بلکه راجع به چیزهای مثبتی که در نتیجه بیماری یا تجربه برایشان اتفاق افتاده است ، صحبت می کنند . در این مقیاس فهرستی از این جنبه های مثبت ارائه شده است ، با استفاده از اعداد صفر تا چهار مشخص کنید که هر یک از این موارد تا چه حد پس از بیماری یا تجربه ناگوار برای شما اتفاق افتاده است . عدد 0 یعنی " این مورد هرگز برایم پیش نیامده است " و عدد 4 یعنی " این مورد را خیلی تجربه کرده ام ".
این مورد هرگز برایم پیش نیامده = 0 1 2 3 4= این مورد را خیلی تجربه کرده ام "

1- یادگرفتم که به چیزها با دید مثبت تری نگاه کنم .
2- فهمیدم قوی تر از آن هستم که فکر می کردم .
3- یاد گرفتم که خوش بین تر باشم .
4- فهمیدم که خانواده ام چقدر به من اهمیت می دهند .
5- یاد گرفتم که به خود اعتماد بیشتری داشته باشم .
6- یاد گرفتم که زندگی را راحت تر بگیرم .
7- بیش از پیش با دیگران احساس همدردی می کنم .
8- حالا می فهمم که می توانم در برابر مشکلات بایستم .
9- روابط من با خانواده ام ،اهمیت بیشتری پیدا کرد .
10- یاد گرفتم که روی مشکلاتم کار کنم و در برابر آن ها تسلیم نشوم .
11- یاد گرفتم که زندگی معنی دیگری دارد .
12- ایمان من به خدا افزایش یافت .
13- رابطه ام با خانواده معنی دارتر شد .
14- حالا زندگیم رضایت بخش تر شده است .
15- به ارزش پایداری کسانی که دوران سختی را گذرانده اند ، پی بردم .
16- اعتماد من به خدا افزایش یافت .
17- یاد گرفتم که برای امروز زندگی کنم ، چون هرگز نمی دانم که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد .
18- حالا می دانم که به هنگام گرفتاری و سختی می توانم روی دوستانم حساب کنم .
19- یاد گرفتم لا بلاتکلیفی ، بهتر کنار بیایم .
20- یاد گرفتم صبور تر باشم .
ژاندا، لودیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام