سوگیری شخصی- گرایش خود شکوفایی

فهرست سوگیری شخصی- گرایش خود شکوفایی

فهرست سوگیری شخصی- گرایش خود شکوفایی
Personal Orientation Inventory. By Shostrom 1964‚1974
این مجموعه از فهرست سوگیری شخصی "شوسترم" اقتباس شده است .
در هر شماره یک زوج گویه برای شما مطرح شده است . هریک از جملات را که با شما سازگاری بیشتری دارد علامت بگذارید .
1- الف) من اغلب به طور خود انگیخته تصمیم می گیرم .
ب) من به ندرت به طور خود انگیخته تصمیم می گیرم .

2- الف) خیال پردازی درباره آینده می تواند زیان آور باشد.
ب) خیال پردازی درباره آینده همیشه خوب است .

3- الف) مهم است که دیگران دیدگاه مرا بپذیرند.
ب) لازم نیست که دیگران دیدگاه مرا بپذیرند.

4- الف) وقتی خودخواهم احساس گناه می کنم.
ب) وقتی خودخواهم احساس گناه نمی کنم.

5- الف) از ابراز هیجانات خود می ترسم.
ب) ترسی از ابراز هیجانات خود ندارم.

6- الف) نگران آینده ام.
ب) از آینده نگران نیستم.

7- الف) ارزش های اخلاقی مرا جامعه به من دیکته می کند.
ب) ارزش های اخلاقی مرا خودم تعیین می کنم.

8- الف) هرگاه چیز تازه ای پیدا می کنم ، دوست دارم بلافاصله از آن استفاده کنم.
ب) هرگاه چیز تازه ای پیدا می کنم، دوست دارم آن را برای زمان خاصی کنار بگذارم.

9- الف) سعی می کنم صمیمی باشم، اما گاهی اوقات از عهده این کار بر نمی آیم.
ب) سعی می کنم صمیمی باشم و موفق به این کار می شوم.

10- الف) احساس می کنم همیشه باید حقیقت را بگویم.
ب) همیشه حقیقت را نمی گویم.

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام