پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

 

پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

 

پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

Sociability and Activity and Emotionality Scale (EASS). By Arnold Buss & Robert Plomin.

به هر عبارت امتیازی از 1 تا 5 تعلق می گیرد، 1 برای عباراتی که با ویژگی های شما هماهنگ نیست و 5 برای عباراتی که کاملا با ویژگی های شما مطابق است

.

1. من دوست دارم با مردم باشم.

5 4 3 2 1

2. معمولا به نظر می رسد که من عجله دارم.

5 4 3 2 1

3. من به راحتی می ترسم.

5 4 3 2 1

4. من غالبا اندوهگین می شوم.

5 4 3 2 1

5. وقتی من ناراحت هستم ، اجازه می دهم مردم فورا آن را بدانند.

5 4 3 2 1

6. من قدری تنها هستم.

5 4 3 2 1

7. من دوست دارم همیشه مشغول باشم.

5 4 3 2 1

8. من به عنوان فردی خونگرم شناخته شده ام.

5 4 3 2 1

9. من اغلب احساس نا امیدی می کنم.

5 4 3 2 1

10. زندگی من سریع می گذرد.

5 4 3 2 1

11. رویدادهای هر روز، مرا به زحمت می اندازد و ناراحت می کند.

5 4 3 2 1

12. من اغلب احساس عدم امنیت می کنم.

5 4 3 2 1

13. چیزهای زیادی وجود دارد که مرا آزار می دهد.

5 4 3 2 1

14. وقتی می ترسم ، وحشت می کنم .

5 4 3 2 1

15. من ترجیح می دهم با دیگران کارکنم تا این که تنها باشم.

5 4 3 2 1

16. من از لحاظ هیجانی زود ناراحت می شوم.

5 4 3 2 1

17. من اغلب احساس می کنم از انرژی زیاد منفجر می شوم.

5 4 3 2 1

18. خیلی طول می کشد تا من عصبانی شوم.

5 4 3 2 1

19. من نسبت به همسالانم کمتر می ترسم.

5 4 3 2 1

20. من فهمیدم که مردم بیش از هر چیز دیگری تحریک کننده هستند.

5 4 3 2 1

 

برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام