پرسشنامه همدلی

پرسشنامه همدلی

پرسشنامه همدلی

Empathy Questionnaire: by Mark Davis

با توجه به مقیاس زیر به هریک از عبارات زیر با خط کشیدن دور عدد مناسب، پاسخ دهید.

4= توصیف خیلی خوب احساس شما و 0= خوب توصیف نکردن آن

1. وقتی من داستان جالب، یا رمانی را می خوانم ، تصور می کنم که اگر حوادث داستان برای من اتفاق می افتاد چه احساسی داشتم .

4 3 2 1 0

2. من واقعا با احساسات شخصیت های رمان درگیر شدم.

4 3 2 1 0

3. من معمولا در موقع تماشای یک فیلم یا بازی بی طرف هستم

4 3 2 1 0

4. بعد از دیدن یک بازی یا فیلم، من احساس می کنم مثل این که ، من یکی از شخصیت ها بودم.

4 3 2 1 0

5. من با نظم خاصی درباره چیزهایی که ممکن است برایم اتفاق افتذ، خیال پردازی می کنم.

4 3 2 1 0

6. برای من به ندرت پیش می آید که به شدت درگیر یک فیلم یا کتاب خوب شوم.

4 3 2 1 0

7. وقتی من یک فیلم خوب می بینم ، به راحتی می توانم خود را به جای نقش اول فیلم بگذارم.

4 3 2 1 0

8. قبل از انتقاد کردن از کسی ، سعی می کنم تصور کنم اگر جای آن ها بودم چه احساسی داشتم.

4 3 2 1 0

9. اگر مطمئن باشم که حق با من است، وقتم را تلف نمی کنم که به جرّ و بحث های دیگران گوش کنم.

4 3 2 1 0

10. من بعضی وقت ها سعی می کنم از دید دوستانم به امور نگاه کنم، تا آن ها را بهتر بفهمم.

4 3 2 1 0

11. من معتقدم که برای هر سوال دو جنبه وجود دارد و سعی می کنم به هر دو جنبه نگاه کنم.

4 3 2 1 0

12. من بعضی وقت ها پی می برم که دیدن چیزها از نقطه نظر دیگران مشکل است.

4 3 2 1 0

13. قبل از آین که تصمیم بگیرم ، سعی می کنم به جنبه ناسازگاری هر کس نگاه کنم.

4 3 2 1 0

14. وقتی من از کسی ناراحتمف معمولا سعی می کنم خود را چند لحظه جای او بگذارم.

4 3 2 1 0

15. وقتی می بینم کسی مورد سوء استفاده قرار می گیرد، احساس می کنم باید از او حمایت کنم.

4 3 2 1 0

16. گاهی اوقات می بینم کسی نادرست رفتار می کند، نسبت به او احساس همدردی و تاسف ندارم.

4 3 2 1 0

17. من اغلب برای افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند، احساس محبت و نگرانی دارم.

4 3 2 1 0

18. من خودم را یک شخص نازک دل می دانم.

4 3 2 1 0

19. گاهی برای افرادی که مشکل دارند، احساس تاسف نمی کنم.

4 3 2 1 0

20. مردم بیچاره و بدبخت معمولا مرا خیلی آشفته و مضطرب نمی کنند.

4 3 2 1 0

21. من اغلب از چیزهایی که می بینم اتفاق می افتذ کاملا متاثر می شوم.

4 3 2 1 0

برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام