مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993)

مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993)

مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993)
Ryan's Religious identity

مقیاس شش نقطه ای لیکرت است .
1. من در ایمانم سهیم ام [سهم دارم] ، از این رو که خدا برایم مهم است و دوست دارم که دیگران هم او را بشناسند.
2. من از این رو عبادت می کنم چون رضایت بخش است.
3. به خدا رو می آورم چون از با او بودن لذت می برم.
4. به کلیسا می روم چون چیزهای جدیدی می آموزم.
5. به خدا رو می آورم ، زیرا رضایت بخش است.
6. اغلب لذت و آرامشی را تجربه می کنم که نتیجه آگاهی از این است که با خدا هستم.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام