شناسایی هیجان های دیگران - خود سنجی

شناسایی هیجان های دیگران - خود سنجی

هوش هیجانی  دیویس آزمون 2

شناسایی هیجان های دیگران

خود- سنجی

مارک دیویس

2th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه اندازه شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= هرگز در مورد من مصداق ندارد

2= بندرت در مورد من مصداق دارد

3= گاهی در مورد من مصداق دارد

4= اغلب در مورد من مصداق دارد

5= همیشه در مورد من مصداق دارد

_____ 1. وقتی فرد دیگری در حال عصبانی شدن است، متوجه می شوم.

_____ 2. وقتی یکی از همکارانم غمگین یا افسرده است ، متوجه می شوم.

_____ 3. اصلا نمی فهمم که دیگران چه احساسی دارند.

_____ 4. در وضعیت های هیجانی ، آن چه را که در حال روی دادن است به طورصحیح متوجه نمی شوم.

_____ 5. به حالات هیجانی دیگران زیاد توجه نشان می دهم.

_____ 6. در شناسایی هیجان های دیگران مهارت دارم.

_____ 7. خیلی دیر متوجه می شوم که دوستم دچار استرس زیاد است.

_____ 8. هیجان های دیگران را به دشواری تشخیص می دهم.

_____ 9. وقتی عضو یک گروه هستم، از "جو" هیجانی بین آن ها خوب آگاه می شوم.

_____ 10. خیلی دیر متوجه می شوم که رئیسم خوشحال و سرحال است.

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام