تنظیم هیجان های خود: آزمون خود-سنجی

تنظیم هیجان های خود : آزمون چند رتبه ای

هوش هیجانی دیویس آزمون 14
تنظیم هیجان های خود
آزمون چند رتبه ای
مارک دیویس
14th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این ازمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما نظر دهد. حتی بهتر است که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .
هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و روراست پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد
2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد
3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد
4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد
5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد

_____ 1. این فرد به خوبی می تواند هیجان های خود را تنظیم کند.
_____ 2. این فرد به هنگام عصبانیت ، منطق خود را از دست نمی دهد.
_____ 3. دیگران به راحتی می توانند هیجان های این فرد راببینند.
_____ 4. این فرد تحت کنترل هیجان های خود قرار نمی یگیرد.
_____ 5. این فرد می تواند، بدون آن که دیگران متوجه شوند، احساسات خود را کنترل کند.
_____ 6. این فرد، در کنترل واکنش خود به رویدادهای مختلف، مهارت دارد.
_____ 7. این فرد نمی تواند به طور موفقیت آمیز احساسات خود را کنترل کند.
_____ 8. این فرد هیجان های خود را پنهان می کند.
_____ 9. همه به وضوح می بینند که چه وقت این فرد ناراحت است.
_____ 10. این فرد در برابر هیجان های خود هیچ مقاومتی ندارد.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام