پرسشنامه خود بیمار انگاری

پرسشنامه خود بیمار انگاری

پرسشنامه خود بیمار انگاری
« Understanding your self » 36 ماده
برای هر مورد عباراتی پیشنهاد شده است که شما باید یکی را انتخاب کنید . گاهی متوجه می شوید که نمی توانید دقیقا با سوال مطرح شده موافقت یا مخالفت کنید . بنابراین پاسخی را انتخاب کنید که به باور و اعتقاد شما نزدیک تر است . با خود صادق باشید ، نیازی نیست طوری عمل کنید که خودتان را بهتر از آنچه که هستید نشان دهید .
1- کدام یک از جمله های زیر توصیف دقیق تری از شرایط کلی جسمانی شما ارائه می کند ؟
‌أ- کم و بیش از هرگونه بیماری جسمانی کاملا رها هستم .
‌ب- کاملا سالم و تندرست هستم ، فقط گاهی بیمار می شوم .
‌ج- تقریبا سالم و تندرست هستم اما گاه و بیگاه به بیماری های کوچکی مبتلا می شوم .

‌د- تقریبا مستعد بیماری هستم و هیچ گاه به طور کامل سالم و تندرست نیستم .
‌ه- عموما بیمار و در وضعیت نامناسبی به سر می برم .
2- کدام یک از جمله های زیر توصیف دقیق تری از شرایط کلی روانی شما ارائه می دهد ؟
‌أ- در همه حال کاملا با نشاط و پرتوان و خوشبین هستم .
‌ب- به طور کلی بسیار پر تحرک و خوشبین هستم .
‌ج- گاهی با نشاط و سرحال هستم و گاهی نیز این چنین نیستم .
‌د- در مجموع فاقد انرژی یا توان بوده و معمولا دل مرده هستم .
‌ه- در همه حال بی حوصله و تقریبا دل مرده هستم .
3- تصور می کنید در مقایسه با گروه سنی خود ، تا چه اندازه در معرض بیماری های گوناگون قرار داشته باشد .
‌أ- خیلی زیاد
‌ب- تقریبا زیاد
‌ج- به طور یکسان
‌د- تقریبا کم
‌ه- خیلی کم
4- آیا هرگز از نوعی لرزش مرموز یا تپش قلب رنج برده اید ؟
بلی() خیر()
5- اگر پاسخ شما به سوال 4 مثبت است در این صورت آیا تا آن اندازه نگران شده اید که درباره اش با پزشک مشورت کنید ؟
بلی() خیر()
6- اگر پاسخ شما به سوال 5 مثبت است ، در این صورت آیا پزشک بیماری خاصی در مورد قلب شما تشخیص داد ؟
بلی() خیر()
‌أ- تصمیم گیری برایم دشوار است .
7- اگر پاسخ شما به سوال شماره 5 منفی است ، در این صورت آیا این لرزش یا تپش قلب ، همچنان موجب نگرانی شما است ؟ .
بلی() خیر()
8- اگر با مجله ای مخصوص پزشکان یا حرفه پزشکی برخورد کنید ، آیا با اشتیاق آن را مطالعه می کنید حتی اگر از مطالب آن چیز زیادی دستگیرتان نشود ؟
بلی() خیر()
9- اگر پاسخ شما به سوال 8 مثبت است ، در این صورت آیا از برخی بیماری هایی که در آن مجله شرح داده شده ، نگران می شوید ؟
بلی() خیر()
10- آیا هیچگاه نگران این مطلب بوده اید که شاید مبتلا به برخی بیماری ها مانند سرطان یا سل باشید؟
بلی() خیر()
11- اگر پاسخ شما به سوال 10 مثبت است ، آیادر این صورت به پزشک مراجعه کرده اید ؟
بلی() خیر()
12- اگر پاسخ شما به سوال شماره 11 مثبت است در این صورت آیا پزشک سلامتی کامل تان را به شما خبر داد ؟
بلی() خیر()
13- اگر پاسخ شما به سوال شماره 11 منفی است ، در این صورت آیا همچنان نگرانید که مبادا به این بیماری ها مبتلا شده باشید ؟
بلی() خیر()
14- آیا قفسه یخچال شما پر از داروست ؟
بلی() خیر()
15- اگر پاسخ شما به سوال شماره 14 مثبت است ، در این صورت آیا این داروها شامل شربت ها ، قرص ها و کپسول هایی است که مدتها پیش تجویز شده اند و دلتان نمی آید آن ها را دور بریزید ؟
بلی() خیر()
16- هر چند وقت ، آسپرین مصرف می کنید ؟ (در مورد خانمها ، غیر از دوران عادت ماهانه )
هر روز() یک یا دوبار در هفته() یک یا دوبار درماه() یک یا دوبار درسال() تقریبا هیچ وقت()
17- آیا این اسپرین توسط پزشک برای شما تجویز شده است ؟
بلی () خیر()
18- آیا احساس می کنید آسپرین ساخت یک شرکت دارویی خاص ، خیلی بهتر از آسپرین شرکت های دارویی دیگر است ؟
بلی () خیر()
19- آیا از تماشای سریال های تلویزیونی بیمارستانی بیش از سریال های پلیسی یا فیلم های غربی ( وسترن) لذت می برید ؟ بلی () خیر()
20- آیا اغلب از تنگی نفس ، سرگیجه و از این قبیل رنج می برید ؟
بلی () خیر()
21- با فرض این که دارای سلامت نسبی هستید ، هر چند وقت برای چک آپ (معاینات) معمولی یا دلیل خاصی به چزشک مراجعه می کنید ؟
‌أ- هر چند سال یک بار
‌ب- سالی یک بار
‌ج- دو مرتبه درسال
‌د- سه یا چهار دفعه در سال
‌ه- هرماه یا خیلی بیشتر
22- آیا هر روز ویتامین مصرف می کنید ؟
بلی () خیر()
23- آیا به هنگامی که احساس ضعف و ناتوانی یا به نوعی احساس ناخوشی می کنید ، ویتامین بیشتری مصرف می کنید ؟
بلی () خیر()
24- آیا وقتی در رستوران غذا می خورید ، با مشاهده کوچکترین آلودگی یا کثیفی ، اشتهایتان کور می شود ؟
بلی () خیر()
25- اگر کسی به شما بگوید که به فلان بیماری مبتلا شده است ، آیا می توانید بلافاصله به اشخاصی در خانواده (از جمله خودتان) بیاندیشید که به همان بیماری مبتلا بوده است ؟
بلی () خیر()
26- اگر پاسخ شما به سوال 25 مثبت است ، در این صورت آیا تمایل دارید به این که از جزئیات مداوای آن بیماری که در مورد شما یا اعضای خانواده تان صورت گرفت ، برای او توضیح دهید ؟
بلی () خیر()
27- وقتی سرما می خورید یا به گلو درد و دل درد مبتلا می شوید ، آیا به نظر می رسد بیش از افرادی که به همین بیماری ها مبتلا می شوند ، تحت تاثیر قرار می گیرید ؟
بلی () خیر()
28- اگر پاسخ شما به سوال 27 مثبت است ، در این صورت آیا اجازه می دهید این امر به کار یا زندگی شما تاثیر بگذارد ؟
بلی () خیر()
29- وقتی به چنین بیماری هایی مبتلا می شوید آیا غیر از آن چه پزشک تجویز کرده است ، مواظبت و مراقبت بیشتری از خود به عمل می آورید ؟
بلی () خیر()
30- اگر پاسخ شما به سوال شماره 29 مثبت است ، در این صورت هنگامی که دوستان نیز به چنین بیماری هایی مبتلا می شوند ، آیا بلافاصله همین مراقبت را به آنان هم توصیه می کنید؟
بلی () خیر()
31- تصور کنید فرصتی برایتان فراهم می شد تا یک عمل جراحی مهم مربوط به عمل روده را تماشا کنید . کدام یک از جمله های زیر به واکنش ما نزدیک تر است ؟
‌أ- با اشتیاق از این فرصت استفاده می کنید زیرا همیشه دلتان می خواست بدانید چگونه چنین عملی صورت می گیرد .
‌ب- با کنجکاوی از این فرصت استفاده می کنید زیرا بر این باورید که از دست دادن چنین فرصتی اشتباه است .
‌ج- با بیم و هراس از این فرصت استفاده می کنید و از آن واهمه دارید که شاید هنگام جراحی از حال بروید .
‌د- این فرصت را از دست می دهید زیرا می ترسید از حال بروید یا شوکه شوید .
‌ه- این فرصت را از دست می دهید زیرا فکر می کنید هرچه کمتر در این باره بدانید ، بهتر است .
‌و- از این فرصت استفاده نمی کنید چون هیچ علاقه ای به آن ندارید .
32- آیا با دیدن خون منقلب می شوید ؟
بلی () خیر()
33- کدام یک از جمله های زیر به نگرش شما درباره "داروهای انحصاری" نزدیک تر است ؟
‌أ- هرگز از آن ها استفاده نمی کنم .
‌ب- گاهی اوقات بدون هیچگونه دلیل خاص از آن ها استفاده می کنم .
‌ج- وقتی هیچ داروی دیگری موثر واقع نمی شود ، گاهی آن ها را مصرف می کنم .
‌د- گاهی اوقات برای موارد خاصی از آن ها استفاده می کنم، چون به واقع موثر هستند.
‌ه- به طور مرتب از آن ها استفاده می کنم .
34- یکی از دوستانتان را ملاقات می کنید و او شما را در جریان آخرین مشکلات پزشکیش می گذارد ، آیا :
‌أ- با حوصله به سخنانش گوش می دهید و اظهار هم دردی می کنید ؟
‌ب- با علاقه به سخنانش گوش می دهید و توصیه هایی نیز ارائه می کنید ؟.
‌ج- با بی صبری و ناشکیبایی به سخنانش گوش می دهید و هر آن فرصت یافتید ، سخنش را قطع می کنید ؟
‌د- صبر می کنید تا سخنانش تمام شود و سپس سرگذشت بیماری خودتان را تعریف می کنید ؟
35- برای این که ببینید بیمار شده اید یا نه ، هر چند وقت یک بار حرارت بدن خود را کنترل می کنید ؟
‌أ- هیچگاه
‌ب- تنها زمانی که فکر می کنید سرما خورده اید یا به بیماری دیگری مبتلا شده اید
‌ج- هر وقت که احساس ضعف و سستی می کنید .
‌د- به طور مرتب
36- هر چند وقت یک بار نبض خود را کنترل می کنید ؟
‌أ- هیچگاه
‌ب- هر گاه که احساس ناخوشی می کنید .
‌ج- هر وقت که هیجان زده یا سراسیمه می شوید .
‌د- به طور مرتب

Understanding your self . Pub : SIGNET مترجم : رضا خانی ، ناشر موسسه روان تجهیز

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام