مقیاس کنار آمدن با خود

مقیاس کنار آمدن با خود

مقیاس کنار آمدن با خود
« میشل گوکلن» 40 ماده
برای هر سوال سه پاسخ در نظر گرفته شده است : b، a و c . هرپاسخی که با طرز تفکر شما بیشتر مطابقت می کند ، انتخاب کنید . پاسخ خود را خیلی سریع انتخاب کنید . سوالاتی که به صورت کانلا خودبه خودی انتخاب شوند ، بهتر می توانند ویژگی های شما را آشکار سازند .
1- در مورد عشق ، آیا تاسف می خورید که اغلب نتوانسته اید تسلیم تمایلات شوید ؟
a. اغلب b . گاهی c. هرگز

2- آیا وقتی چیزی را به شدت می خواهید ، به محض این که آن را به دست می آورید ، از اشتیاق می افتید ؟
a . خیر b. گاهی c. بلی

3- آیا در دوره نوجوانی ، تعارض های عاطفی شما را در مقابل والدینتان قرار می داد ؟
a . بلی به طور جدی و طولانی
b . خیر ، بدون برخوردهای جدی
C . چند برخورد گذرا

4- به نظر شما مناسب ترین توصیه کدام است .
a . شانس به آدم های شجاع لبخند می زند .
b . شانس کور است.
c . می توان شانس را به دست آورد .

5- اگر در رویاهایتان حیواناتی وجود داشته باشند ، معمولا خودشان را چگونه نشان می دهند ؟
a . دوست داشتنی و اهلی b . زشت و ترسناک c. من خواب حیوانات نمی بینم

6- راستش را بگویید ، خیلی حسود هستید ؟
a . خیر b . خودم هم نمی دانم c. بلی

7- آیا از فراموشی دائمی و غیرقابل توجیه خاطرات مهم رنج می برید ؟
a . به طور مرتب b . هرگز c. وقتی خسته ام

8- آیا تا به حال تمایل داشته اید که روان کاوی شوید ؟
a . می خواهم به همین صورتی که هستم باقی بمانم .
b . بلی ، برای کنجکاوی .
c . گاهی خواسته ام که این تمایل را ارضا کنم .

9- درباره وفاداری زن و شوهر چه فکر می کنید ؟
a . یک مفهوم ذهنی است
b . وفاداری غذای عشق است
c . بستگی به خلق و خو دارد
10- آیا شغل شما متناسب با توانایی های شما است .
a . بلی به طور کامل b . پایین تر است c. بالاتر است

11- آیا گاهی احساس می کنید که دوست دارید از مردم کناره بگیرید ؟
a . گاهی فکر می کنم ، اما عمل نمی کنم.
b . هرگز
c . فکر کناره گیری از مردم را روزی به اجرا در می آورم

12- چقدر با این گفته موافق هستید ؟ کبوتر با کبوتر باز با باز ، کند هم جنس با هم جنس پرواز
a . کاملا درست است b . گاهی درست است c. غلط است

13- به هنگام خوابیدن ، در محموع ، افکارتان چه مسیری طی می کند ؟
a . اضطراب آور b . شادی آور c. متغیر

14- اولین خاطرات کودکی شما ، از نظر عاطفی چگونه است ؟
a . خنثی b . خشم آور c. شادی آور

15- محل سکونت خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟
a . خیلی دوست دارم
b . کم کم به آن عادت کرده ام
c . به فکر زندگی در محل دیگری هستم

16- « زندگی موفقیت آمیز عبارت است از رویاهای کودکانه که در بزرگسالی تحقق می یابد» ، نظر شنا درباره این گفته چیست ؟
a . با اراده تحقق می یابد b . تحقق آن دشوار است c . تحقق آن غیر ممکن است

17- بدون سرگرمی ، زندگی هیچ معنایی نخواهد داشت ، چیست ؟
a . زندگی به هر صورت زیباست
b . نظری ندارم
c . کاملا درست است

18- آیا قبول دارید که اشخاص خیلی بزرگ یا خیلی کوچک در عذاب هستند، زیرا رفتارشان خیلی خشونت آمیز است ؟
a . قبول ندارم
b . عکس آن را قبول دارم
c . موقعیت آن ها نباید روی رفتارشان اثر بگذارد

19- از نظر ذهنی ف خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟
a . زود فهم b . متوسط c . کمی کند

20- خیلی خوب است که در خانواده برنامه ریزی وجود داشته باشد ، اما علاقه منطق نمی پذیرد. نظر شما چیست ؟
a . متاسفانه درست است
b . خوشبختانه غلط است
c . به خلق و خوی افراد بستگی دارد

21- آیا در بعضی شرایط ، اضطراب به طور ناگهانی بر شما غلبه می کند ، بدون آن که بتوانید دلیل آن را بدانید ؟
a . هرگز b . به ندرت c . به طور فراوان

22- آیا گاهی اتفاق می افتد که در اجتماع ، بر خلاف تمایلات خود ، درست عمل کنید ، مثل این که یک نیروی ناشناخته شما را هدایت می کند ؟
a . بلی b . این سوال را نمی فهمم c . گاهی این احساس را دارم

23- به نظر شما ، وقتی عشق در جهت ارضای جنسی هدایت می شود ، مسیرهای زشتی طی می کند ؟
a . در مورد من عکس این درست است
b . به نظر من اساس کار همین است
c . نمی دانم

24- آیا رویاهای ناخوشایند و تکراری ، مدت ها شما را مختل کرده است ؟ ؟
a . هرگز رویا ندارم
b . در مورد من همین طور است
c . شاید ، خیلی یادم نیست

25- آیا ، اغلب احساس می کنید که خوشبختی از آن شماست ؟
a . این سوال بی معناست
b . این احساس یک بار به من دست داده است
c . بلی ، اغلب

26- آیا ، می توان باکسی که مورد علاقه شما نیست ازدواج کرد ؟
a . بلی احترام پایدار تر از عشق است
b . اشتباه بزرگی است
c . بستگی به موقعیت دارد

27- آیا ، ظاهر جسمی شما ، اغلب موجب آزار شما شده است . ؟
a . اغلب آزار داده است b . اغلب ، کمک کرده است c . نظری ندارم

28- آیا وقتی به یک وسیله نقلیه سوار می شوید ، حالت تهوع به شما دست می دهد ؟
a . تقریبا همیشه b . هرگز c . نه فقط زمانی که شرایط خیلی بد است

29- در کار روزانه ، کسالت بزرگترین دردهاست .
a . صحیح b . غلط c . گاهی

30- آیا از حقوق خود راضی هستید ؟
a . بلی b . استثمار شده ام c . می تواند بیشتر از این باشد

31- آیا صبح ، به هنگام بیدار شدن ، و شب ، به هنگام خوابیدن ، از زندگی راضی هستید ؟
a . به طور کلی ، بلی
b . تنها صبح یا تنها شب ( بستگی دارد )
c . در این لحظه ها معمولا احساس افسردگی می کنم

32- آیا ، بدون نفرت می پذیرید که زندگی جنسی باید برخی ظرافت ها داشته باشد تا متنوع شود ؟
a . با کمی نفرت می پذیرم
b . بدون نفرت می پذیرم
c . به طور کلی رد نی کنم

33- آیا ، وقتی بچه بودید ، از خوابهای وحشتناک شبانه رنج می بردید و هنوز هم تاریکی را دوست ندارید ؟
a . هرگز b . بلی ، گاهی ، اما نه حالا c . بلی ، هنوز هم

34- آیا ، برخی معایب جسمی کوچک (طاسی سر ، جوش صورت ، بینی بزرگ و . . . ) می توانند زندگی را تلخ کنند ؟
a . نه ، خنده دار است b . متاسفانه ، بلی c . نفرت موجب دشمنی می شود

35- آیا تمایل دارید نفرت های دائمی داشته باشید ؟
a . آدمی نیستم که از کسی نفرت داشته باشم
b . با فراموشی از کنار آنها رد می شوم
c . نفرت موجب دشمنی می شود

36- می گویند که « هر سنی لذت های خودرا دارد » ، نظر شما چیست ؟
a . درست است b . غلط است c . بستگی به شرایط دارد

37- آیا ، قبول دارید که اجبارهای اجتماعی ، بیشترین وقت شما را به هدر می دهد ؟
a . نه ، می توان از آنها اجتناب کنم b . بلی c . خیلی راحت با آنها کنار می آیم

38- آیا ، نسبت به تغییرات هوا حساس هستید ؟
a . هرگز مرا اذیت نمی کنند
b . بلی
c . وقتی بیمار یا خسته ام ، حساس می شوم

39- آیا ، به عنوان یک فرد موفق شناخته شده اید ؟
a . بلی ، فکر می کنم
b . نه ، فکر می کنم که خیلی بد شانس هستم
c . در حد وسط قرار دارم

40- آیا ، سرگرمی ها وقت شما را به هدر می دهند ؟
a . به طور منطقی b . به نظر من ، کمی بیشتر c . کار ، بهترین سرگرمی است

41- آیا ، در مقابل جنس مخالف خیلی کمرو هستید ؟
a . بلی ، خیلی زیاد b . به بهترین وجه آن را حل می کنم c . مشکلی ندارم

42- به نظر شما ، « خواستن ، توانستن است » ؟
a . واقعیت چیز دیگری است
b . درست است
c . احتمالا گاهی

43- آیا عادات وسواسی کوچکی دارید ، مثل ناخن جویدن ، برخی اشیا را با یک نظم خاص به کار بردت ، از پله ها با شیوه خاصی بالا رفتن و . . . ؟
a . هرگز
b . بلی ، تعداد زیادی
c . حداکثر یکی دوتا و آن هم نه همیشه

44- راجع به روان کاوری چه فکر می کنید ؟
a . مُد شده ، از بین خواهد رفت
b . برای شناخت واقعی خود ، بسیار خوب است
c . خیلی اطلاع ندارم تا نظر بدهم

45- اگر موقعیت مناسبی برای شما پیش بیاید ، چه کار می کنید ؟
a . آن را از دست می دهم
b . از آن استقبال می کتم
c . گاهی می توانم از آن بهره بگیرم

46- آیا بارها برایتان اتفاق افتاده است که فکر کنید به بیماری سختی گرفتار شده اید ؟
a . بارها
b . گاهی این ترس را داشته ام
c . هرگز

47- هر اندازه تعداد بچه بیشتر ، به همان اندازه لذت زندگی بهتر ؟
a . صحیح b . غلط c . حدی دارد

48- آیا ، دست کم ، یک بار به این فکر افتاده اید که پیش جراح زیبایی بروید ؟
a . اغلب فکر کرده ام
b . به طور استثنایی
c . قیافه من هرگز مورد شماتت نبوده است

49- ایا از برخی ناراحتی ها رنج می برید ، مثل دردهای معده ، میگرن ، خواب آلودگی زیاد ؟
a . تقریبا به طور دائم b . هرگز c . گاهی اتفاق می افتد

50- خیلی سخت است که بتوان آرزوها را با دشواری های زندگی مطابقت داد ؟
a . بلی ، احساس می کنم که نمی توانم
b . درست است ، اما می توان موفق شد
c . تا حد امکان سعی می کنم موفق باشم

51- آیا برای شما ، جمعه ، غم انگیز ترین روزهاست ؟
a . نه برعکس ، جمعه را خیلی دوست دارم
b . برای من ، با روزهای دیگر فرق ندارد
c . بلی ، جمعه کسل می شوم

52- آیا از روابط جنسی خود راضی هستید ؟
a . خیلی b . تا اندازه ای c . ناراضی

53- می گویند که شما ، به علت مسائلی که دارید ، عقده ای شده اید ؟
a . فکر می کنم ، بلی
b . فکر می کنم ، خیر
c . بستگی به افرادی دارد که راجع به من حرف می زنند

54- آیا می توانید خودتان از عاداتی که برای سلامتی شما ضرر دارند، خلاص کنید ( سیگار کشیدن ، مشروب خوردن ، زیاد شکر مصرف کردن و ...) ؟
a . مخصوصا خیر ، اینها تنها دلخوشی های من است
b . اگر بخواهم بلی
c . سعی کرده ام ، نتوانستم

55- آیا شب هنگام ، ناگهان با این افکار از خواب می پرید ، که زندگی می گذرد و بهترین برنامه شما عملی نمی شود ؟
a . اغلب b . به ندرت c . شب از خواب بیدار نمی شوم

56- هرچه بگویند ، دونفری آسان تر می شود در زندگی موفق تر شد
a . به نظر من این طور نیست
b . درست است
c . بدون ناراحتی نیست

57- به زحمت تصمیم مهمی می گیرید اما ، احساس می کنید که خیلی خوب نیست ؟
a . به ندرت چنین احساسی به من دست می دهد
b . گاهی اتفاق می افتد
c . اغلب اتفاق می افتد

58- اگر یک شب تنها بمانید ، چه احساسی به شما دست می دهد ؟
a . گاهی این کار را دوست دارم
b . احساس غم می کنم
c . احساس خوبی به من دست می دهد

59- آیا ، برای تحقق یک هدفِ دور ، تمام نیروی خود را به کار می برید ؟
a . این کار برایم جالب نیست
b . یکی دوبار برایم اتفاق افتاده است
c . بلی ، هدف من خیلی دور است ، اما دوست دارم دنبال کنم

60- آیا این احساس را دارید که اکثر دعوت ها بی فایده است ؟
a . بلی اما نمی توانم رد کنم
b . بدون تردید ، اما باید اجتماعی بود
c . به ندرت ، خیلی دوست دارم دوستان را ببینم
ماخذ : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام