مقیاس شیوه زندگی

مقیاس شیوه زندگی

مقیاس شیوه زندگی
آیا فردی کنترل کننده هستید ؟  43 گویه
The Way of Life Scale

Logan‚ Wright

گویه های زیر باید مطابق احساس شما در زمان حال ، تکمیل شود . هر یک از گزینه های "صحیح" یا "غلط" را بیشتر در مورد شما صدق می کند به عنوان پاسخ انتخاب کنید .
1- به راحتی بر اثر سروصدا بیدار می شوم .
2- تصمیم گیری های مهم مثل خرید خانه یا ماشین را من انجام می دهم .
3- تصمیم گیری در مورد تغییر محل سکونت معمولا بامن است .
4- زندگی روزمره من پر از چیزهای جالب است .

5- به داستان های پلیسی و مرموز علاقه دارم .
6- کارم خیلی پر تنش است .
7- تصمیم گیری در مورد انظباط و تربیت بچه ها را معمولا من انجام می دهم .
8- هیچ کس مرا درک نمی کند .
9- تصمیم گیری درباره برنامه های اجتماعی با دوستان یا بستگان معمولا بامن است .
10- ریاست کردن را دوست دارم .
11- بعضی وقت ها کفری می شوم و ناسزا می گویم .
12- دوست دارم حرف آخر را من بزنم .
13- برایم دشوار است که روی یک کار تمرکز کنم .
14- گاهی اوقات احساس می کنم چیزها را باهم قاطی می کنم .
15- دوست دارم جزئیات مکالمه های تلفنی دیگران را بدانم .
16- همیشه حقیقت را نمی گویم .
17- دوست دارم قوانین و مقرراتی برای کنترل همه یا اکثر موقعیت ها داشته باشم .
18- دوست دارم بر دیگران نظارت داشته باشم تا مطمئن شوم که کارها آن طور که باید ، پیش می روند .
19- دوست دارم مطمئن شوم که همه چیز طبق طرح و نقشه ، پیش می رود .
20- خوب با دیگران می جوشم .
21- دوست دارم گفتگوها یا بحث های گروهی را اداره کنم .
22- بیشتر افراد از من خوششان می آید .
23- گاهی اوقات عصبانی می شوم .
24- اگر فردی آن طور که باید ، پاسخ ندهد ، تمایل دارم حرف او را قطع کنم .
25- فکر می کنم بیشتر افراد برای پیش بردن کار خود دروغ می گویند .
26- اعتماد به نفس ندارم .
27- شخص مهمی هستم .
28- تمایل دارم دیگران را اداره کنم .
29- رهبر خوبی هستم ، ولی پیرو خوبی نیستم .
30- دوست دارم در رانندگی یا سایر کارها جهت و مسیر را من تعیین کنم .
31- بیشتر اوقات احساس خوشبختی می کنم .
32- دوست دارم موقع تفریح من تصمیم بگیرم که در کدام رستوران غذا بخوریم ، چه فیلمی ببینیم و غیره .
33- سخت ترین دعواها و مجادلات را با خودم دارم (بیش از همه با خودم دعوا دارم).
34- فکر می کنم به اندازه اطرافیانم باهوش و با عرضه هستم .
35- دوست دارم اوقات فراغت ، مثل تعطیلات را ببیش از حد تنظیم کنم و تحت کنترل درآورم .
36- گاهی اوقات احساس بی عرضگی می کنم .
37- امور بچه ها و افراد دیگر را با چیزهایی مانند این که چقدر غذا توی بشقاب بریزند و امثال آن ، کنترل می کنم .
38- توی فامیل به عنوان یک فرد مقتدر و سلطه گر شناخته شده ام .
39- معمولا من تصمیم می گیرم که کدام کانال تلویزیون را تماشا کنیم .
40- معمولا من تصمیم می گیرم که دمای خانه در چه حدی باشد .
41- انتقاد کردن و اخم و تخم کردن ، به شدت باعث رنجش من می شود .
42- ترجیح می دهم در بازی ها برنده باشم تا بازنده .
43- من به این زودی ها خسته نمی شوم
ژندا ، لوئیس . آزمون های شخصیت . ترجمه بشارت و حبیب نژاد . انتشارات آییژ ،بهار 1388

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام