پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ

پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ

پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ

Quality of Live questionnaire (QLQ)

عبارتهایی درباره زندگی مطرح شده است . به هریک پاسخ "بلی" یا " خیر" بدهید. هیچ گویه ای را بدون پاسخ نگذارید .

1. حسادت در روابط زناشویی بین من و هوسرم، تاثیر چندانی ندارد.

2. کار من چندان خسته کننده نیست.

3. تصور می کنم که همواره در کارم شتاب به خرج می دهم.

4. اغلب به فرزند یا فرزندانم می گویم ، چه اندازه برایم عزیز هستند.

5. زمان برگزاری انتخابات ، از نماینده سیاسی مورد علاقه ام جانبداری می کنم.

6. سرپرست واحد محل کارم اغلب مواردی را به من گوشزد می کند که در بالا بردن کیفیت کارم، موثر است.

7. بیشتر ایام کارهای روزانه ام را با احساسی خوب و رضایت خاطر به پایان می رسانم.

8. من اخبار ورزشی را مرور نمی کنم.

9. درآمدم برای انتخاب مکانی مناسب جهت زندگی دلخواه، کفایت نمی کند.

10. دلم می خواهد محل کارم از شهرت بهتری برخوردار باشد.

11. به اندازه ای مشغول کارم که کمتر می توانم به کارهای تفریحی بپردازم (مثل رفتن به سینما).

12. اطلاع ندارم چه کسانی نمایندگان مجلس یا نماینده محل زندگی من هستند.

13. به راحتی می توانم مردم را بخندانم.

14. تعداد واقعی دوستان من انگشت شمارند.

15. من ترجیح می دهم بیشتر روزهای تعطیل ام را به جای آن که بیرون برم، در خانه بمانم.

16. من بیشتر مواقع از خانه بیرون می روم ، به خاطر این که خانه ما شلوغ و تنگ است.

17. من و همسرم وقت زیادی را برای با هم بودن نداریم.

18. در محل کار ما افراد به ندرت کارشان را ترک می کنند.

19. همواره بعد از اتمام زمان ارائه نمایشنامه های جالب و فیلم های خوب مطلع می شوم که این نمایشنامه ها یا فیلم ها، ارائه نشده اند. [ روان ستنجی : احتمالا باید فعل مثبت باشد]

20. بیشتر مردم پندارشان این است که نسبت بین هیکل و وزن من ، متعادل است.

21. سرپرستم در محل کار به نحوی رفتار می کند که گویی بر من برتری دارد.

22. ویژگیهای زیادی را در خودم احساس می کنم و عاقه مندم آنها را تغییر بدهم.

23. اغلب محبتم را را به دوستانم نشان می دهم.

24. اغلب بر اساس نظرات همکارانم عمل می کنم.

25. بستگان و منسوبان من فقط به هنگام سوگواری و جشن عروسی دور هم جمع می شوند.

26. در ایام تعطیل نیز برای تامین آرامش خاطر و فراموش کردن ناراحتی ها مشکل دارم.

27. جایی که زندگی می کنم ، خیابانهای پاکیزه ای دارد.

28. بیان احساس همسرم نسبت به چیزی ، اغلب برایم مشکل است.

29. من به طور مرتب بلیط های رفتن به تئاتر و سینما را فراهم می کنم.

30. اغلب اوقات آرامش خاطر دارم.

31. زمانی که از فرزند یا فرزندانم نا راضی هستم ، از صحبت کردن با آن ها دوری می کنم.

32. معمولا به وسیله دیگران از رویدادهای روزمره آگاه می شوم.

33. سرپرست محل کارم اغلب آن چه را که باید انجام شود، به روشنی برایم توضیح می دهدو

34. اغلب کتاب یا مقالاتی را پیرامون ورزش و قهرمانان ورزشی مطالعه می کنم.

35. عموما محیط زندگیم مبرا از هرنوع آلودگی است.

36. حرفه ام به صورتی است که اجازه نوآوری را به من می دهد.

37. معمولا بدون این که بپرسم ، می دانم فرزند یا فرزندانم چه احساسی دارند.

38. قبل از رای دادن در انتخابات، اطلاعاتی را در مورد عقاید کاندیدا ها و موضوع های سیاسی، به دست می آورم.

39. سعی می کنم به جاهایی بروم که با افراد جدیدی روبرو شوم.

40. برنامه ریزی برای گذراندن روزهای تعطیلم به اندازه استفاده از آنها لذت بخش است.

41. من و همسرم موقع بحث پیرامون روابط جنسی مشکلی نداریم.

42. کمک های من به موسسات خیریه به طور مرتب انجام می شود.

43. همکاری اندکی بین گروه های مختلف در محیط کارم وجود دارد ( مقلا در یک اداره) .

44. غالبا فرزند یا فرزندانم را به خاطر بد رفتاری تنبیه می کنم.

45. رای من هیچ گونه تاثیری در نتیجه انتخابات ندارد.

46. معمولا از کارهای خودم خنده ام می گیرد.

47. غالبا برای شروع گفتگو با دیگران مشکل دارم.

48. معمولا به جای این که به ورزش بپردازم ، با وقت اضافه ام کارهای بهتری می توانم انجام بدهم.

49. گر چه علاقه مندم فعالیت دیگران را ببینم، لیکن خودم هرگز آن را انجام نمی دهم.

50. از فرزند یا فرزندانم چیزهای زیادی را فرا می گیرم.

51. فقط در زمانهایی که اجبار دارم ، به افراد فامیلم زنگ می زنم.

52. من به ندرت فرصت می کنم با دوستانم در تماس باشم.

53. ایام تعطیلات غالبا برای من آرامش بخشند.

54. من و همسرم رابطه جنسی خوبی داریم.

55. در یک سال گذشته، هیچ فعالیتی در سازمان هایی که به دیگران کمک می کنند ، نداشته ام.

56. فراگیری و آموزش های من درست در جهتی است که کارم با آن بستگی دارد.

57. اکثر مردم معتقدند که من فرد خلاقی هستم.

58. فرزند یا فرزندانم از مقررات واضحی که برای آنان وضع کرده ام ، پیروی می کنند.

59. غالبا مردم را برای رای دادن در انتخابات ، تشویق می کنم.

60. زمانی که کار خوبی انجام می دهم ، عکس العمل خوبی هم دریافت می کنم.

61. بیشتر مواقع ترجیح می دهم به جای بودن با دوستان، تنها باشم.

62. من و همسرم بیشتر مواقع برای رسیدن به اهدافمان به یکدیگر کمک می کنیم.

63. در مقام مقایسه با دیگر کارکنان ، ساعت کار من ناجور است.

64. همیشه در اتومبیل کمربند ایمنی را می بندم.

65. در فرصت های لازم به بستگانم کمک می کنم.

66. سعی می کنم معمولا مطابق دلخواه دوستانم صحبت کنم.

67. معمولا وقت های اضافه ان را برای پول درآوردن ، صرف می کنم.

68. به خاطر گران بودن بهای ارزاق ، قادر به خرید آنچه دوست دارم ، نیستم.

69. معمولا بعد از خواب شبانه، سر حال از خواب بیدار می شوم.

70. در انجام داده تکالیفمدرسه، برای فرزند یا فرزندانم نمی توانم کمک موثری باشم.

71. به هنگام تصمیم گیری نطرات و عقاید من در محل کارم کمتر مورد توجه قرار می شوند.

72. من و دوستانم از برنامه ریزی با هم لذت می بریم.

73. عضو فعال یک گروه ورزشی یا باشگاهی هستم.

74. معمولا به هنگام انجام داده کارها احتیاط را فراموش می کنم.

75. بیشتر مواقع به هنگام بد رفتاری فرزند یا فرزندانم، ارامش خود را حفظ می کنم.

76. اگر در محل کار به حمایت نیاز داشته باشم، سرپرست واحد محل کارم از من جانبداری می کند.

77. از دوستانم چیزهای زیادی یاد می گیرم.

78. به خاطر هزینه های سنگین روزهای تعطیل، به ندرت جایی می روم.

79. کمتر اتفاق افتاده که در ترافیک سنگین گرفتار بشوم.

80. هر گز بدنم را تقدیم اَلَم ( درد) نخواهم کرد.

81. تا جایی که بتوان، به حای آسانسور ، از پله استفاده می کنم.

82. سرپرست واحد محل کارمدر موراد گوناگون از طرز تفکر من جویا می شود.

83. غالبا در شرایطی قرار می گیرم که نمی توان تصمیم گیری کنم.

84. اختلاف سنی زیاد با پدر یزرگ و مادر بزرگم باعث شده است ارتباط عاطفی ام با آنان ، مشکل باشد.

85. در محل کارم از منافع استخدامی خوبی بهره مند هستم ( مثل حقوق بازنشستگی و غیره).

86. با دوستانی که از شهر و محله ام رفته اند، هنوز در تماسم.

87. ترجیح می دهم به خاطر درگیر نشدن در تصادفات، این گونه صحنه هار ا از دور نگاه کنم.

88. در کارم به قدر کافی تنوع کاری وجود دارد.

89. به خاطر توقعات بیش از حدم، به سختی زندگی می کنم.

90. حقوق دریافتی من نسبت به توانلیی و صلاحیتم کافی است.

91. مردم غالبا جهت کمک گرفتن نزد من می آیند.

92. در محل کار، همه روزه کار من مشابه کار روزهای دیگر است.

93. هر هفته ساعاتی را برای سرگرمی یا سرگرمی های خود، اختصاص می دهم.

94. بیشتر اوقات و به هنگام نیاز، می توانم روی کمک بستگانم حساب کنم.

95. با این که از تماشای مسابقات ورزشی لذت می برم، ول کمتر درآن ها شرکت می کنم.

96. بیشتر مواقع به خاطر نداشتن قدرت مالی کافی، مجبورم با آنچه که ندارم، بسازم.

97. مرتبا کارهای داوطلبانه انجام می دهم.

98. دسترسی به سرپرست واحد محل کارم، تا حدی غیر ممکن است.

99. اهدافی را دنبال می کنم که امیدوارم در آینده به آن ها برسم.

100. معمولا وقتی با اعضای فامیل دورهم هستیم، احساس راحتی نمی کنم.

101. اگر کار دیگری می یافتم، بلافاصله کار فعلی ام را ترک می کردم.

102. گاهی روزهای تعطیل به کارهای جالبی دست می زنم که قبلا درباره آنها طرح خاصی نداشته ام.

103. کمک به موسسات خیریه ، کار بی فایده ای است، چون مقدار کمی از این کمک ها به دست افراد نیازمند می رسد.

104. بیش از حد معمول سیگار می کشم.

105. فرزند یا فرزندانم را تشویق می کنم که تا حد امکان ، افکار و احساساتشان را با من در میان بگذارند.

106. به نظر می رسد که سرپرست واحد محل کارم می تواند اکثر مشکلات کاری را حل وفصل نماید.

107. به ندرت از کوره به در می روم.

108. کمتر فرصت ملاقات با بستگانم را دارم.

109. دوستانم اغلب از من سوء استفاده می کنند.

110. تنها به خاطر تمرین، در امور ورزشی شرکت می کنم.

111. همسر من سعی نمی کند روحیه ام را تغییر دهد.

112. مجبورم هر هفته چنین بار اضافه کاری کنم.

113. گاهی وقت ها واهمه ای از تنبیه فرزند یا فرزندانم ندارم.

114. درگیری با مسائل سیاسی ، وقتم را تلف می کند.

115. گاهی استنباط می کنم که بعضی از دوستانم پشت سرم مطالبی را عنوان می کنند.

116. اختلاف نظر های من و همسرم بیشتر مواقع حل نشده باقی می ماند.

117. تعداد افرادی که با آنها کار می کنم، برایم مناسب هستند.

118. سرپرست محل کارم کمتر بروز می دهد که از کارم رضایت دارد.

119. بیشتر وقتها تصمیم گیری برایم مشکل است.

120. گاهی فقط برای دیدار بستگانم به مسافرت می روم.

121. ضرورت دارد کار فعلی ام را حفظ کنم، چون کار دیگری ندارم.

122. حداقل با مقررات مربوط به سه نوع ورزش آشنا هستم.

123. دوستانم بیشتر مواقع از زیبایی منزلم، صحبت می کنند.

124. برای مذاکره با همسرم پیرامون خیلی از مسائل مشکل داریم.

125. سالی چند بار به دیدن برنامه های زنده ای چون تئاتر و کنسرت می روم.

126. وقتی بیمار می شوم، دیگران اصرار دارند که به دکتر مراجعه نمایم.

127. در گردهمایی های سیاسی ، شرکت نمی کنم.

128. محل زندگی من در یک منطقه آرام قرار دارد.

129. معمولا بخش سرگرمی های روزنامه را مطالعه می کنم.

130. به هنگام دیدار با بستگانم، کمتر پیرامون مسائل و نکته های باارزش صحبت می کنم.

131. امکانات خوبی برای پیشرفت در کارم وجود دارد.

132. در طول سال، در چند فعالیت ورزشی مشارکت دارم.

133. من و همسرم درباره احساساتمان نسبت به یکدیگر صحبت می کتیم.

134. وقتی فردی به در منزلم مراجعه و درخواست کمک می کند عصبانی می شوم.

135. قبل از اقدام به شرکت در انتخابات و دادن رای، پیرامون مسائل آن بررسی می کنم.

136. اگر حق انتخاب داشتم، برای سرپرست دیگری کار می کردم.

137. برای کاری که می کنم ارزش قائل هستم.

138. هر ماه مقداری از درآمدم را برای استفاده در ایام تعطیل، ذخیره می کنم.

139. من در سازمانی فعالیت دارم که وظیفه اش مساعدت به دیگران است.

140. بستگانم کاملا با من آشنایی دارند.

141. در محل کارم پیشرفت کاری کمتری وجود دارد.

142. وقتی در یک بازی گروهی شرکت می کنم و بازنده می شوم، احساس ناراحتی می کنم.

143. تا آن جا که امکان دارددر اعطا کردن خونم مضایقه نمی کنم.

144. اگر از سلامتی بیشتری برخوردار بودم، کارهای بیستری انجام می دادم.

145. مقررات دولتی را مراعات می کنم.

146. مشکل است بتوانم از افرادی که با من کار می کنند، انتقاد بکنم.

147. اگر مشکل هیجانی داشته باشم، نرجیح می دهم آن را با دوستی در میان بگذارم تا با فامیل.

148. احساس می کنم شانس کمتری برای پیشرفت در کارم دارم.

149. سعی می کنم کارهای متنوعی را انجام بدهم و ایام تعطیلاتم را درجاهای متفاوت بگذرانم.

150. فرزند یا فرزندانم می دانند چه انتظاراتی از آنان دارم.

151. در یکی از مبارزات انتخاباتی، با یک کاندیدای سیاسی همکاری داشته ام.

152. هیچ واهمه ای در بیان اندیشه هایم ندارم.

153. در اتحادیه و گروه حرفه ای ، فرد فعالی هستم.

154. کمتر در مراسم ورزشی شرکت می کنم.

155. بیشتر مایلم در محل های کم جمعیت زندگی کنم.

156. هیچ وقت کار داوطلبانه ای انجام نداده ام.

157. هرگز به امور نویسندگی نپرداختم ( مثلا کتاب ، شعر و داستانهای کوتاه) .

158. دندانپزشک مرتبا دندانهایم را بررسی می کند.

159. غالبا به هنگام بد رفتاری فرزند یا فرزندانم ، بر سر آنها فریاد می کشم.

160. به خاطر گرفتاری های زیادی که دارم، نمی توانم فعالیت سیاسی داشته باشم.

161. سعی می کنم همواره ارتباطم را با بستگانم حفظ کنم، ولو این که بعضی از آنها دور باشند.

162. برای بالا بردن کیفیت کاری در محل کارم، اغلب در کلاس های آموزشی شرکت می کنم.

163. با برنامه سنگینی که در کارم دارم ، کمتر می توانم زمانی را برای تعطیلات اختصاص دهم.

164. در روابط همسری بیش از همسرم قبول احساس مسئولیت می کنم.

165. بیشتر مواقع ، شانس استفاده از تمام مهارتهایم را درکارم پیدا می کنم.

166. به ندرت صنایع دستی یا وسایل هنری (مثل تابلو) برای منزلم خریداری می کنم.

167. اگر شخصی از من انتقاد کند، همیشه ناراحت می شوم.

168. مشکلات را حتی با بستگانم در میان می گذارم.

169. هفته ای حداقل یک بار فعالیت ورزشی دارم.

170. معمولا درآمدم را به نحو مطلوب هزینه می کنم.

171. کوشش می کنم هسرم را با احساساتم ناراحت نکنم.

172. محل کارم از خط مشی هایی پیروی می کند که به نظر من بیهوده و بی معنی است.

173. در یک سال گذشته ، چند بار از مراکز هنری یا موزه دیدن کرده ام.

174. هنگامی که رادیو وتلویزیون برنامه های سیاسی پخش می کنند، برنامه دیگری را پی گیری می کنم.

175. من خودم را خیلی دست کم می گیرم.

176. اغلب برای ماه ها هیچ ارتباطی با بستگانم برقرار نمی کنم.

177. به راحتی دوست پیدا می کتنم.

178. من و همسرم هرگز برای خودمان تعطیلاتی نداشته ایم.

179. برای مناسبتهای گوناگون، به قدر کافی لباس دارم.

180. حداقل به یک سازمان خیریه به طور مرتب کمک می کنم.

181. من فقط وقتی زمانی که دندان هایم درد می کند به دندانپزشک مراجعه می کنم.

182. به نظرم دولت هرگز نمی تواند مشکلات کشور را حل کند.

183. ....

184. اگر تشخیص بدهم که بعضی از اهدافم دور از دسترسم می باشند، آن ها را تغییر می دهم.

185. در ضمن انجام دادن کار، به مورد مهمی دست یافته ام.

186. من در ورزشهای غیر رقابتی شرکت می کنم.

187. هزینه ام نسبت به درآمدم ، زیاد است.

188. به نظرم دولت بودجه زیادی صرف حمایت از هنر می کند.

189. هرگز اطمینان نیافته ام که سرپرست محل کارم چه انتظاری از من دارد.

190. اغلب نسبت به دیگران ، احساس حسادت می کنم.

191. در محل کارم نظرات من کمتر مورد توجه واقع می شوند.

192. مطمئن هستم که در طول سال، حداقل یک بار به تعطیلات می روم.

ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام