چک لیست بهداشت روانی

چک لیست بهداشت روانی

چک لیست بهداشت روانی (MHC)

پرامود کومار

Mental Health Checklist (MHC)

نام و نام خانوادگی سن    جنس    میزان تحصیلات        شغل   درآمد موقعیت تاهل تاریخ اجرا

دستورالعمل

در زیر لیستی از هر دو وضعیت روانی و جسمانی داده شده است . لطفا آن ها را به دقت بخوانید و در برابر هریک از آن ها در زیر گزینه مناسب که وضعیت شما را نشان می دهد ضربدر بزنید . مطمئن باشید پاسخ های شما محرمانه خواهد ماند

بخش الف

آیا از موارد زیر رنج می برید ؟

همیشه

اغلب

گاه گاه

بندرت

اضطراب و تنش

بی قراری

ناآرامی

تنهایی

نا امیدی

خشم

بخش ب

آیا از موارد زیر رنج می برید ؟

همیشه

اغلب

گاه گاه

بندرت

سردرد

خستگی

اختلال خواب

سوء هاضمه

ترش کردن

ترجمه ابوالفضل کرمی . ناشر روان تجهیز سینا

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام