مقیاس خود آگاهی خصوصی

مقیاس خود آگاهی خصوصی

مقیاس خود آگاهی خصوصی
Private Self Consciousness Scale. By: Carver.ch‎arled.S & Scheier.Michael.F
ماده های زیر از یک مقیاس خود اگاهی اتخاذ شده است .
هریک از گویه های زیر را بخوانید و فکر کنید عقیده ای که در آن ابراز شده چقدر شبیه به شما و چقدر بی شباهت به شما است . عددی از مقیاس زیر را انتخاب کنید و در مقابل گویه بگذارید.
1= بسیار شبیه من
2= تا حدودی شبیه من
3= کمی شبیه من
4= کاملا شبیه من


1- همیشه سعی می کنم خودم را برآورد کنم .
2- زیاد به خودم فکر می کنم.
3- اغلب درباره خودم خیال پردازی می کنم.
4- مدام به دلایل انجام کارهایی که می کنم ، می اندیشم.
5- عموما به احساس های درونی ام توجه می کنم.
6- بسیار سریع از تغییراتی که در حالات روحی ام ایجاد می شود، آگاه می شوم.
7- گهگاه(در ذهنم) از خودم فاصله می گیرم تا خودم را از دور بررسی کنم.
چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام