مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

mbahrani@shirazu.ac.ir

Harter's classroom affect and motivational scale

پاسخ آزمودنی ها در یک طیف 5 درجه ای لیکرت ( 1= هیچ وقت الی 5= تقریبا همیشه) ثیت می شود.

1- در کلاس سوال می کنم زیرا می خواهم چیزهای جدیدی یاد بگیرم .

2- دوست دارم بفهمم چطور می توانم کارهای درسی ام را بدون کمک دیگران انجام دهم.

3- علاقه ندارم راه حل مسائل دشوار را پیدا کنم.

4- من برای این درس می خوانم که معلم می خواهد.

5- وقتی چیزی را زود نمی فهمم از معلم می خواهم جواب را به من بگوید.

6- دوست دارم در مدرسه تا می توانم یاد بگیرم

7- من تمرین و کارهای اضافی می کنم چون درباره مطالب مورد علاقه ام می توانم چیزهایی یاد بگیرم.

8- وقتی بعضی از مطالب را فورا نمی فهمم ترجیح می دهم آن ها را با تلاش خودم بفهمم.

9- می خواهم فقط چیزهایی را در مدرسه یاد بگیرم که مجبورم.

10- کارهای مدرسه را چون معلم می گوید انجام می دهم.

11- میل دارم از معلم بخواهم در تکالیفم به من کمک کند.

12- دوست دارم سراغ تکالیف تازه ای که مشکل تر است بروم.

13- برای این مطالب را می خوانم که به موضوع آن ها علاقه دارم.

14- وقتی اشتباهی می کنم دلم می خواهد خودم پاسخ درست را پیدا کنم.

15- تکالیف دشوار را دوست ندارم چون مجبورم سخت کار کنم.

16- روی مساله ها به این خاطر کار می کنم که مجبور هستم.

17- وقتی اشتباهی می کنم دوست دارم از معلم بپرسم چگونه جواب درست را پیدا کنم.

18- آن مطالبی را بیشتر دوست دارم که حل کردن آن ها مرا سخت به فکر کردن وادار می کند.

19- کارهای درسی را برای این انجام می دهم تا مطالب زیادی که می خواهم بفهمم پیدا کنم.

20- اگر در مساله ای به مشکل برخورد کنم تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.

21- من کار آسان را دوست دارم تا مطمئن باشم می توانم آن را انجام دهم.

22- من از معلم سوال می کنم چون می خواهم به من توجه کند.

23- اگر در مساله ای به مشکل برخورد کنم از معلم تقاضای کمک می کنم.

24- من مسائل دشوار را دوست دارم چون از حل آن ها لذت می برم.

25- من واقعا سخت کار می کنم چون می خواهم چیزهای جدیدتری یاد بگیرم.

26- مایلم تکالیفم را بدون کمک دیگران انجام دهم.

27- دوست دارم به تکالیفی بپردازم که نسبتا آسان است.

28- دلم می خواهد در برنامه ریزی کارهای بعدی معلم به من کمک کند.

29- به تکالیف دشوار درسی علاقه دارم چون جالب ترند.

30- روی مساله ها کار می کنم تا یاد بگیرم چگونه باید آن ها را حل کنم.

31- درس هایی را دوست دارم که یادگیری جواب آن ها نسبتا آسان است.

32- دلم می خواهد از معلم بپرسم چگونه باید تکالیف درسی را انجام داد.

33- به کارهای سخت علاقه دارم چون توانایی های خودم را می توانم آزمایش کنم.

بحرانی ، محمود . بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 5 / شماره یک . 1388 . صفحات 50-72

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام