مقیاس اتیسم- بهر بزرگسال- نسخه پارسی

مقیاس اتیسم- بهر بزرگسال- نسخه پارسی

The Autism-Spectrum Quotient- Persian Version‚ 2009

Adult AQ-P (16+ years)

مقیاس اتیسم­بهر بزرگسال- نسخه پارسی، برای استفاده پژوهشی

برگردان به پارسی: حمید رضا پوراعتماد ، مریم ضیایی و آناهیتا گنجوی1388

نام و نام خانوادگی: .................................... جنسیت: .............................

تاریخ تولد: .................................................... تاریخ اجرا: ...........................

نام و نام خانوادگی آزمونگر:....................... کد آزمودنی:.........................

مثال 1. تمایل به خطر کردن دارم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

مثال 2. بازی­های صفحه­ای ( مثل شطرنج و منچ) را دوست دارم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

مثال 3. نواختن آلات موسیقی را به راحتی یاد می گیرم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

مثال 4. مجذوب سایر فرهنگ­ها می شوم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

1. ترجیح می­دهم به جای کار کردن با دیگران، به تنهایی آنها را انجام دهم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

2. ترجیح می­دهم کارها را همیشه به همان نحوی که قبلا" انجام داده­ام، انجام دهم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

3. اگر بخواهم چیزی را تصور کنم به راحتی می­توانم تصاویر آن را در ذهنم خلق نمایم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

4. اغلب به قدری جذب یک کار می­شوم که چیزهای دیگر را فراموش می­کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

5. اغلب به صداهای ضعیفی که دیگران به آنها توجه نمی­کنند توجه می­کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

6. معمولا" به پلاک ماشین­ها یا اطلاعات ردیف شده نظیر آن توجه می­کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

7. دیگران اغلب به من می­گویند: حرف­هایم مؤدبانه نبوده، در صورتی که خودم فکر می­کنم مؤدبانه بوده­اند.

کاملا" موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

8. هنگامی که در حال خواندن یک داستان هستم به سادگی  می­توانم تصور کنم که شخصیت­های داستان چگونه به نظر می­رسند.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

9.  مجذوب تاریخ­ها هستم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

10. در یک جمع به راحتی می­توانم مکالمات چند نفر را همزمان دنبال کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

11. خیلی راحت با موقعیت­های اجتماعی کنار می­آیم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

12. تمایل دارم به جزئیاتی توجه کنم که مد نظر دیگران نیست.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

13. ترجیح می­دهم به جای رفتن به یک مهمانی به کتابخانه بروم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

14. به راحتی می­توانم داستان بسازم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

15. من به افراد کشش بیشتری دارم تا چیزهای دیگر.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

16. علایق بسیار شدیدی دارم، که اگر نتوانم آنها را دنبال کنم آشفته می­شوم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

17. از گپ زدن در جمع لذت می­برم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

18. وقتی من در حال صحبت کردن هستم، معمولاً دیگران به آسانی مجالی برای صحبت کردن پیدا نمی­کنند.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

19. مجذوب اعداد  هستم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

20. وقتی در حال خواندن یک داستان هستم، به سختی می­توانم به مقاصد شخصیت­های داستان پی ببرم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

21. از خواندن داستان­های تخیلی خیلی زیاد لذت نمی­برم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

22. پیدا کردن دوستان جدید برایم دشوار است.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

23. همیشه به الگوهای موجود در اشیاء توجه می­کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

24. ترجیح می­دهم به جای رفتن به موزه به سینما بروم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

25. اگر در برنامه روزانه­ام خللی وارد شود ناراحت نمی­شوم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

26. معمولاً نمی­دانم چگونه باید یک مکالمه را ادامه دهم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

27. می­توانم به آسانی مقصود گوینده را از صحبت­هایش بفهمم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

28. معمولا" به کل موضوع بیشتر از جزئیات توجه می­کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

29. به خوبی نمی­توانم شماره تلفن­ها را به یاد آورم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

30. معمولا" به تغییرات جزئی در موقعیت­ یا ظاهر افراد توجه نمی­کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

31. من می­توانم بفهمم کسی که در اثر گوش دادن به من خسته شده، چه حالی دارد.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

32. می­توانم به راحتی همزمان بیش از یک کار را انجام دهم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

33. هنگام صحبت کردن با تلفن نمی­دانم چه موقع نوبت من است که صحبت کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

34. از انجام دادن کارها به صورت بدون برنامه­ریزی لذت می­برم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

35. اغلب آخرین فردی هستم که نکتة موجود در یک لطیفه را می­گیرم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

36. به راحتی می­توانم با نگاه کردن به چهرة افراد به آنچه که فکر می­کنند یا احساس می­کنند پی ببرم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

37. در صورت وقفه در انجام کار، به سرعت می­توانم به جایی که قبلاً بوده­ام برگردم و دوباره ادامه دهم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

38. در گپ زدن جمعی، خوب هستم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

39. دیگران اغلب به من می­گویند: در مورد بعضی چیزها بیش از حد پافشاری می­کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

40. وقتی بچه بودم از شرکت در بازی­هایی که در آنها نقش بازی می­شد، لذت می بردم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

41. دوست دارم اطلاعاتی را درباره­ی مقوله­های مختلف جمع­آوری کنم (مثلا" انواع ماشین­ها، پرندگان، قطارها، گیاهان و ...).

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

42. به سختی می­توانم خودم را جای شخص دیگر تصور کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

43. دوست دارم برای همه فعالیت­هایم به دقت برنامه­ریزی کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

44. از موقعیت­های جمعی لذت می­برم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

45. برایم دشوار است که مقاصد دیگران را بفهمم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

46. در شرایط جدید مضطرب می­شوم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

47. از ملاقات افراد جدید لذت می­برم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

48. سیاستمدارانه رفتار نمی­کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

49. خیلی خوب نمی­توانم تاریخ تولد افراد را به یاد آورم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

50. به راحتی می­توانم با بچه­ها نقش­بازی کنم.

کاملا"موافقم کمی موافقم   کمی مخالفم   کاملا"مخالفم

http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests

نسخه لاتین این تست، در بخش انگلیسی سایت وجود دارد.

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام