درمان تنش و اضطراب با ماساژ و ماساژ درمانی

درمان تنش و اضطراب با ماساژ یا ماساژ درمانى

تصميم‌هاي خوب توسط «مغز و قلب» گرفته مي‌شوند. ما معمولاً موقعي تصميم‌هاي بهتري مي‌گيريم که از ذهن خودآگاه و ناخودآگاهمان توأماً استفاده کنيم. پژوهشگران در دانمارک دو نوع تصميم‌گيري را مورد مطالعه و مقايسه قرار

دادند. يکي تصميم‌گيري توسط کساني که مجاز به فکر کردن دربارة حق انتخاب‌هايشان بودند و ديگري تصميم‌گيري توسط کساني که حواسشان پرت بوده و اجازة فکر کردن آگاهانه دربارة مسائلشان را نداشتند. نتيجة جالب اين مطالعه اين بود که افراد وقتي که حواسشان پرت بوده، تصميم‌گيري بهتري کرده‌اند! يعني هنگامي که تصميم‌گيري آنها به شدّت تحت تاثير ذهن ناخودآگاهشان بوده است.

به نظر مي‌رسد که بهتر است براي تصميم‌گيري، گزينه‌هاي مختلف را در ذهن ناخودآگاهمان نگاه داريم و آن‌ها را در «پس زمينة فکرمان» پردازش کنيم. ذهن خودآگاه ما تنها مي‌تواند در هر لحظه در يک يا دو جا حضور داشته باشد!

اگر با تصميم‌گيري مهمي در زندگي خود روبرو هستيد، گامهاي زير را برداريد

بر پايه آمارهاى موجود در اين موسسه، ساکنان ايالات متحده آمريکا هر ساله 114 ميليون بار به ماساژگران مراجعه و مبلغى بين 4 تا 6 ميليارد دلار از پول خود را براى اين روش درمانى هزينه مى کنند . در اين ميان، گروه سنى 35 تا 44 ساله بيشترين تعداد (25 درصد ) مراجعان به ماساژگران را تشکيل مى دهند .

اين گروه سنى حدود 77 ميليون تن از مردم اين کشور را تشکيل مى دهند که اينک رفته رفته آثار گذشت ساليان عمر را بر استخوانهاى پشت و زانوان خود احساس مى کنند . يافته هاى پژوهشى حاکى از آن است که افراد اين گروه سنى براى رهايى از دردهاى ماهيچه اى و استخوانى و نيز کاهش تنشهاى روزمره خود بهره گيرى از روشهاى طب جايگزين از جمله ماساژ درمانى را بر استفاده از روشهاى متداول پزشکى امروز ترجيح مى دهند .

بر پايه نتايج يک طرح پژوهشى، که به تازگى در موسسه خدمات درمانى ترياد انجام شد، 40 درصد از افراد 35 تا 44 ساله آمريکايى معتقدند که روش ماساژ درمانى مى بايست مبناى اصلى برنامه هاى درمانى آنان قرار گيرد . نتايج طرح پژوهشى موسسه خدمات درمانى آکسفورد نيز حاکى از آن است که در مناطقى که روش ماساژ درمانى به مردم ارائه مى شود، 100 درصد افراد گروه سنى 45 تا 55 ساله از اين روش بهره مى گيرند .

اين استقبال روز افزون و افزايش شمار يافته هاى پژوهشى مبنى بر کارايى روش ماساژ درمانى در درمان برخى بيماريها، جامعه پزشکى را بر آن داشته است تا اندک اندک ماساژ درمانى را نيز در شمار شيوه هاى درمانى رايج خود بپذيرد . بخش باز توانى مرکز درمان بيماريهاى سرطانى در توسلاى اوکلاهما يکى از نمونه هاى بارز اين مدعاست .

در اين موسسه پژوهشى درمانى، در کنار متخصصان فيزيوتراپى، کاردرمانى و گفتار درمانى، چهار ماساژ درمانگر نيز به کار گرفته شده اند . در اين مرکز ضرورت کاربردروش ماساژ درمانى در مورد هر يک از بيماران سرطانى از سوى متخصصان ماساژ درمانگر تشخيص داده و به اجرا گذاشته مى شود .

اغلب بيماران اين مرکز را مبتلايان به انواع گوناگون سرطان تشکيل مى دهند، اما شمارى از بيماران کلينيکهاى درد بيمارستانى نيز به آن مراجعه مى کنند . در اين موسسه که دکتر کارن گيلبرت سرپرستى آن را بر عهده دارد، شش روش اصلى ماساژ درمانى براى بيماران گوناگون به کار گرفته مى شود .

در اين موسسه هم چنين آرشيوى از مقالات مربوط به کارايى روش ماساژ درمانى در بيماريهاى گوناگون از جمله : سرطان روده بزرگ و سينه نگهدارى مى شود . موسسه پژوهشى درمان از طريق تماس، وابسته به دانشگاه ميامى در فلوريدا نيز از ديگر مجامع پزشکى است که به تحقيق در زمينه آثار درمانى ماساژ درمانى پرداخته است .

به گفته خانم دکتر ماريا هرناندزريف مدير اين موسسه پژوهشى، برنامه هاى تحقيقاتى هم اينک به بررسى اثر ماساژ درمانى در کاهش درد و تنش، تقويت دستگاه ايمنى بدن و نيز کمک به رشد نوزادان نارس و نيز نوزادان طبيعى متمرکز شده است .

به گفته وى نتايج يافته هاى پژوهشى اين مرکز نقش ماساژ درمانى در کاهش سختى ماهيچه ها و بهبود توان حرکتى بيماران مبتلا به فلج مغزى و نشانگان داون و نيز بهبود علايم برخى بيماريها از جمله آسم، ديابت و پاره اى از بيماريهاى پوستى را به اثبات رسانده است .

مبتلايان به بيمارِيهاى مزمن اغلب در کنار علائم بيمارى اصلى خود از افسردگى و اضطراب نيز رنج مى برند . به گفته پرفسور هرناندز يافته هاى پژوهشى متعدد کارايى روش ماساژ درمانى را در کاهش ميزان افسردگى و اضطراب در بيماران سنين گوناگون را به اثبات رسانده است .

از اين ميان مى توان به کودکان مادران افسرده، نوجوانان مبتلا به ناهنجاريهاى تغذيه اى و سالمندان اشاره کرد . افزون بر اين، نشان داده شده است که ماساژ درمانى در بهبود کيفيت زندگى و خواب بيماران نيز موثر است .

در مطالعه ديگرى نيز نشان داده شده است که نوزادان نارسى که روزانه 15 دقيقه ماساژ داده مى شوند در مقايسه با ساير نوزادان نارس 47 درصد بيشتر وزنشان افزايش مى يابد و مدت کمترى در بيمارستان مى مانند ( اين امر به نوبه خود به کاهش هزينه هاى درمانى کمک شايانى مى کند) . هم چنين، در مورد نوزادان طبيعى نيز نشان داده شده است که آن دسته از نوزادانى را که ماساژ داده اند، کمتر گريه مى کنند و فعاليت بيشترى دارند .

در مطالعه ديگرى که نتايج آن در نشريه پزشکى Erfahrung Sheilkunde - Acta Medica Emprica انتشار يافت، نشان داده شد که روش شيرودهارا (که نوعى ماساژ درمانى است ) با ايجاد امواج مغزى نوع آلفا به شفافيت ذهن، بهبود حافظه و تقويت توان رويارويى با تنشهاى روزمره و نيز افزايش توان دستگاه ايمنى بدن کمک مى کند .

يافته هاى پژوهشگران دانشگاه ويکتوريا در ملبورن استراليا نيز حاکى از آن است که ماساژ درمانى در کاهش درد پس از اعمال جراحى، بهبود وضع تنفس کودکان مبتلا به آسم، کاهش ميزان ترشح هورمونهاى مربوط به استرس در بيماران ايدزى، کاهش علائم افسردگى و نيز کاهش سردردهاى ناشى از انقباضات ناخواسته ماهيچه هاى سر، صورت و گردن موثر است .

نکته مهم در تمامى اين پژوهشها اين است که روش ماساژ درمانى را نبايد جايگزين روشهاى رايج پزشکى در نظر گرفت، بلکه از اين روش در کنار روشهاي متداول براى کمک به درمان بيماران استفاده کرد .

از اين ميان مى توان به کودکان مادران افسرده، نوجوانان مبتلا به ناهنجاريهاى تغذيه اى و سالمندان اشاره کرد . افزون بر اين، نشان داده شده است که ماساژ درمانى در بهبود کيفيت زندگى و خواب بيماران نيز موثر است .

در مطالعه ديگرى نيز نشان داده شده است که نوزادان نارسى که روزانه 15 دقيقه ماساژ داده مى شوند در مقايسه با ساير نوزادان نارس 47 درصد بيشتر وزنشان افزايش مى يابد و مدت کمترى در بيمارستان مى مانند ( اين امر به نوبه خود به کاهش هزينه هاى درمانى کمک شايانى مى کند) .

هم چنين، در مورد نوزادان طبيعى نيز نشان داده شده است که آن دسته از نوزادانى را که ماساژ داده اند، کمتر گريه مى کنند و فعاليت بيشترى دارند . در مطالعه ديگرى که نتايج آن در نشريه پزشکى Erfahrung Sheilkunde - Acta Medica Emprica انتشار يافت، نشان داده شد که روش شيرودهارا (که نوعى ماساژ درمانى است ) با ايجاد امواج مغزى نوع آلفا به شفافيت ذهن، بهبود حافظه و تقويت توان رويارويى با تنشهاى روزمره و نيز افزايش توان دستگاه ايمنى بدن کمک مى کند .

يافته هاى پژوهشگران دانشگاه ويکتوريا در ملبورن استراليا نيز حاکى از آن است که ماساژ درمانى در کاهش درد پس از اعمال جراحى، بهبود وضع تنفس کودکان مبتلا به آسم، کاهش ميزان ترشح هورمونهاى مربوط به استرس در بيماران ايدزى، کاهش علائم افسردگى و نيز کاهش سردردهاى ناشى از انقباضات ناخواسته ماهيچه هاى سر، صورت و گردن موثر است .

نکته مهم در تمامى اين پژوهشها اين است که روش ماساژ درمانى را نبايد جايگزين روشهاى رايج پزشکى در نظر گرفت، بلکه از اين روش در کنار روشهاي متداول براى کمک به درمان بيماران استفاده کرد .

در چه مواقعى نبايد از ماساژ درمانى استفاده کرد ؟

به رغم فوايد فراوان اين روش، کاربرد آن در برخى شرايط باعث شدت يافتن علائم برخى بيماريها مى شود . از جمله مى توان به سرماخوردگى اشاره کرد . ماساژ دادن بدن هنگام سرماخوردگى باعث راه يافتن عوامل بيمارى زا به درون جريان خون مى شود . بنابراين، افراد سرماخورده نبايد ماساژ داده شوند .

در برخى بيماريهاى پوستى نيز که با ظهور بثورات جلدى همراهند و نيز در بيماران مبتلا به واريس يا ترمبوز وريدهاى عمقى، ماساژ باعث کنده شدن لخته ها و انتشار آنها در جريان خون خواهد شد و مشکلات حادى را در پى دارد .

هم چنين، افراد مبتلا به بيماريهاى دريچه اى قلب نيز نبايد از ماساژ درمانى استفاده کنند . به بيماران توصيه مى شود پيش از شرکت در جلسه ماساژ درمانى سوابق پزشکى خود را درمانگران در ميان بگذارند .

 

سودمندى ها چگونگى انجام اصول درمانى

 

کاهش سردرد، تسکين کمردرد و درد مفاصل و تقويت دستگاه ايمنى بدن

درمانگر با وارد آوردن فشار ملايم در اطراف سر، گردن و ستون فقرات انسداد جريان مايع مغزى نخاعى را بر طرف مى کند .

مغز و نخاع در درون آبشامه اى محتوى مايع مغزى نخاعى محافظت مى شوند . بر اثر وارد آمدن فشارهاى جسمى و روحى روند گردش مايع مغزى نخاعى مختل مى شود .

کرانيوساکرال

Craniosacral

گردش خون موضعى را افزايش مى دهد و گرفتگيهاى عضلانى را بر طرف مى کند .

درمانگر در اين روش از ضربه هاى آهسته، فشار مستقيم يا مالش بهره مى گيرد . اين حرکات در طول عضلات و تاندونها انجام مى شود .

با تمرکز بر بخشهاى عمقى عضلات، به رهايى تنشهاى مزمن عضلانى کمک مى کند.

بافت عمقى

Deep Tissue

افزايش ميزان خودآگاهى و انرژى بدن .

در اين روش درمانگر بر انسداد مجازى انرژى جسمى، روحى و روانى متمرکز مى شود و از کششهاى خفيف، تکانهاى ملايم و فشار بر نقاط ويژه اى از بدن استفاده مى کند .

زمانى که تعادل و توازن ميان انرژيهاى عناصر پنج گانه بدن يعنى : خاک، هوا، آتش، آب و فضا بر هم مى خورد بيمارى بروز مى کند.

روش قطبى

Polarity

تعادل طبيعى بدن را برقرار مى سازد و به روند بهبود بيمارى و افزايش انرژى بدن کمک مى کند .

بيمار به گونه اى مى نشيند که سر و تنه او راست قرار گيرد . سپس به نقاط مختلف پا فشارهايى وارد مى کنند .

پا نمادى از کل بدن است . وارد آوردن فشار بر برخى نقاط پا، گوش يا دست آثار درمانى در بر دارد.

رفلکسولوژى

Reflexology

استرس را کاهش و درد را تسکين مى دهد . براى کاهش تنشهاى روزمره و درمان بيماريها و ضربه هاى خفيف موثر است .

در اين روش درمانگر با دست خود قسمتهاى مختلف بدن فرد را معاينه مى کند و سپس با ماساژ ملايم سر، سينه، شکم و پشت جريان (کي) را به وضع طبيعى برمى گرداند .

روشى ژاپنى است (کى ) مرکز استقرار احساسات و تفکرات ما است . زمانى که جريان کى بر هم مى خورد بدن مستعد ابتلا به بيمارى است .

ريکى

Reiki

وضعيت قرار گيرى سر، شانه ها، قفسه سينه، لگن و پاها را اصلاح مى کند . افراد پس از اين روش احساس مى کنند بلند قدتر و بسيار راحتتر شده اند .

در ابتدا درمانگر نقاطى را که بر اثر استفاده نادرست دچار گرفتگى و سفتى شده اند، مشخص مى کند و سپس، از انگشت، مشت بسته و آرنج خود براى باز کردن گرفتگيها کمک مى گيرد

وضعيت بد بدنى و آسيبهاى روحى روانى مرکز ثقل بدن را جا به جا مى کند و به پيدايش تنش در عضلات و بافتهاى هم بند مى انجامد.

رلفينگ

Rolfing

به بدن انرژى مى دهد و در درمان خستگى مزمن و کمبود انرژى موثر است . در درمان دردهاى حاد مفاصل و اصلاح وضعيت بدن نيز موثر است .

فرد روى زمين به پشت دراز مى کشد . ابتدا، با کمک برخى حرکات سبک بدن را آماده مى کنند و سپس، با روش طب فشارى نصف النهارات مسدود شده را باز مى کنند .

عبارت است از کسب توازن و هماهنگى روانى از طريق منظم کردن نصف النهارات بدن، اين خطوط به عناصر پنج گانه بدن وابسته اند.

شياتسو

Shiatsu

به رهايى مفاصل، فعال شدن اعضاى بدن و کشش عضلات و تاندونها کمک مى کند.

بيمار با لباسى راحت روى تشکى به پشت مى خوابد . درمانگر با کمک حرکتهاى ويژه اى کششهاى مخصوصى به بدن وى وارد مى کند .

ماساژ به روش تايى در طب سنتى آيوروها و طب سنتى چين ريشه دارد و ترکيبى است از طب فشارى، رفلکسولوژى و يوگا

تايى

Tai

به افزايش توان حرکت و آرامش عمقى بدن و نيز شفافيت ذهنى فرد کمک مى کند .

درمانگر ابتدا کار خود را با حرکات موجى شکل آغاز مى کند و سپس به آرامى ماهيچه ها، مفاصل و اندامهاى فرد را تکان مى دهد .

در اين روش از حرکات ملايم و موزون براى رهايى از تنشها و اصلاح وضعيت بدن استفاده مى شود .

تريگر

Trager

ميزان خودآگاهى را افزايش مى دهد و به فرد احساس شادابى و جوانى مى بخشد .

درمانگر بدن فرد را از ناحيه سر و گودى کمر نگه مى دارد و او را براى انجام حرکات خمشى چرخشى و کششى هدايت مى کند

جلسات اين ماساژ در وان آبى با دماى اندکى پايينتر از دماى بدن انجام مى شود

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام