تجربه مرگ

تجربه مرگ

افرادي که يک تجربه ي کامل نزديک مرگ داشتند ، ازلحاظ توانايي هاي جسمي و ذهني نيرويي سه برابر افراد عادي دارند. کن وگوستکي(تجربه کننده ي مرگ تقريبي): من از خيلي جنبه ها آدم عصبي و پرخاشگري بودم. دلم ميخواست پول

درارم. بعد از اون بود که متوجه شدم طلب اينجور چيزا و ماديات فايده نداره.

دکتر دايانا موريسي(محقق و تجربه کننده ي مرگ تقريبي): شما نميتونيد در نور به سر برده باشيد و همون آدمي باشيد که قبلا بوديد

.
دکتر ريموند مودي(دکتراي روانشناسي و فلسفه): يک تجربه ي نزديک مرگ تقريبا هميشه منجر به کنجکاوي روحي ميشود. بسياري از تجربه کنندگاني که قبلا جز زندگي واقعي چيز ديگري را پذيرا نبودند بعد از تجربه شان معمولا علاقمند به خواندن تعاليم روحي متفکران بزرگ ميشوند.
دنيون برينکلي(تجربه کننده ي مرگ تقريبي): به اعتقاد من تجربه ي نزديک مرگ ميزان آگاهي ما رو نسبت به اين که ما کي هستيم افزايش ميده.
دکتر ريموند مودي(دکتراي روانشناسي و فلسفه): اين تجربه منجر به تلاشي فعالانه در دنياي واقعي ميگردد و به آنها کمک ميکند تا با جنبه هاي نا خوشايند واقعيت به صورت غير احساسي و با فکري روشن رو در رو شوند.
دکتر ريموند مودي(دکتراي روانشناسي و فلسفه): محققين و پزشکاني که با تجربه کنندگان مصاحبه کرده اند به اين نتيجه رسيده اند که آنان به سبب تجربشان اشخاص بهتري شده اند و آرامشي از آنان احساس ميشود که به دليل اعتقادشان به زندگي پس از مرگ است.
دکتر ريموند مودي(دکتراي روانشناسي و فلسفه): بعضي از تجربه کنندگان که دگرگوني عيني کمتري را دارا هستند ، براثر تماس با مرگ به توانايي هاي روحي و هوشي بيشتري دست يافتند. تقريبا تمام کساني که تجربه ي مرگ داشتند انواعي از آگاهي يا قدرت شهودي بسيار پيشرفته را کسب کردند و افراد اندکي نيز پيشگويي هايي در مورد آينده ي خود و يا حوادث آينده کشور خود ، منطقه و يا جهان دريافت کردند.
دکتر ويليام رول(فراروانشناس): ديد ماوراالطبيعي اين افراد قوي تر از ديگرانه ، زيرا قشر گيجگاهي در اين افراد پس از بازگشت فعال شده.
دنيون برينکلي(تجربه کننده ي مرگ تقريبي): وقتي وارد يک ساختمان قديمي يا يه محوطه ي متروک ميشم دچار ضربه ي روحي ميشم يا زماني که در بعضي از خيابان هاي قديمي قدم ميزنم گفتگوهايي به زبانهاي قديم فرانسوي و انگليسي به گوشم ميخوره. من ميتونم چيزايي رو بشنوم که به زمان حال تعلق نداره بلکه در گذشته اتفاق افتاده.

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام