صفحات اجتماعی ندای مهر
آسیب در کمین

آسیب در کمین

دکتر محمدکاظم وحید دبیر اجرایی کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی، با بیان اینکه 16 تا 25 درصد جامعه از اختلالات روان شناختی رنج می برند، اضافه کرد: این اختلالات شامل اختلالات خلقی، استرس و افسردگی می شود که در

صورت کم توجهیبه آن در سالهای آینده آسیب هایی به جامعه وارد می شود.

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر