معرفی کتاب اخلاق صغیر آدورنو

معرفی کتاب اخلاق صغیر آدورنو

اخلاق صغير عنوان كتابي است در حوزه جامعه شناسي و فلسفه كه از تئودور ويزنگروند آدورنو فيلسوف آلماني و از بنيانگذاران مكتب فرانكفورت توسط حميد فرازنده ترجمه و انتشارات نقش خورشيد آن را منتشر كرده است.اين كتاب بعداز

<ديالكتيك روشنگري> اثر مشترك آدورنو و هوركهايمر ترجمه مراد فرهادپور و شاگردش دومين اثري است كه...

معرفی کتاب اخلاق صغیر آدورنو

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام