خرافات

خرافات

برای اینکه خرافات را تعریف کنیم اول باید ببینیم در کاربرد معمول و روزمره به چه چیزهایی خرافات و به چه افرادی خرافاتی می گوییم. حتماَ دیده اید که برخی افراد به ویژه رانندگان تاکسی به اتومبیل خود نعل اسب می چسبانند و عقیده

دارند که با این کار حادث...

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام