جهانی بدون لذت سیگار

جهانی بدون لذت سیگار

محققان آمريکايي مي گويند روزي فرا خواهد رسيد که بتوان در افرادي که سيگار مي کشند در برابر نيکوتين مصونيت ايجاد کرد به گونه اي که سيگار کشيدن ديگر به آنها لذت ندهد. آنها استفاده از واکسني را توصيه مي کنند که آنتي بادي

يا پادتن را به تمام بدن مي فرستد تا به نيکوتيني که وارد بدن مي شود حمله و با آن مقابله کند.

بر اساس مطالعه اي که در اين باره بر روي موش ها انجام شده و در نشريه ترجمان علوم پزشکي (Science Translational Medicine) منتشر

شده است، ميزان مواد شيميايي در مغز موش هايي که اين واکسن را دريافت کرده بودند ?? درصد کاهش يافت. به گفته کارشناسان هنوز لازم است سالها تحقيقات و مطالعه در اين زمينه صورت بگيرد تا اين آزمايش را بتوان روي انسان ها انجام داد.

پروفسور رونالد کريستال، سرپرست گروه تحقيقاتي که بر روي اين موضوع کار مي کنند در اين مورد مي گويد بهترين راه درمان اعتياد به نيکوتين سيگار استفاده از همين آنتي بادي هايي است

که در بدن مي چرخند و خون را پيش از اينکه نيکوتين بتواند هر گونه اثر بيولوژيک بر جاي بگذارد، تميز مي کنند.

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام