رابطه افسردگی و سرطان سینه

رابطه افسردگی و سرطان سینه

طبق گزارشي از انجمن سرطان آمريکا، در سال 2011 بيش از 230000 زن مبتلا به سرطان سينه تشخيص داده شدند که حدود 40000 نفر اين زنان در مبارزه با سرطان جان سالم بدر نبردند. به گزارش سلامت نيوز ،تحقيق جديدي در

دانشگاه ميسوري نشان مي دهد که عوامل خاصي مانند وضعيت زناشويي، داشتن فرزند در خانه، سطح درآمد و سن در احتمال ابتلا به

افسردگي در زنان مبتلا به سرطان سينه تاثيرگذار است. بعلاوه بيماران افسرده کمتراز رژيمهاي دارويي تبعيت کرده و پيشرفت درمانشان را بطور احتمالي با مشکل مواجه مي سازند.
آن بتن كورت پروفسور علوم روان شناختي دانشگاه ميسوري در تحقيقي نشان داد که پس از تشخيص سرطان سينه چه افرادي بيشتر در معرض ابتلا به استرس قرار دارند و در طول دوره درمان نشانه هاي افسردگي چه زماني اتفاق مي افتد. بنا به شواهد موجود، زنان مجرد و زنان داراي فرزند، بيشتر در معرض اين استرس قرار داشتند.
به عقيده دکتر بتن كورت، بسياري از زنان پس از تشخيص اوليه سرطان و درمانشان از پشتيباني قوي برخوردار  بوده اند، ولي ممکن است از لحاظ اجتماعي حمايت ضعيفي بشوند.

به گزارش سلامت نيوز يافته هاي اين تحقيق  نشان ميدهند که زنان مجرد و زنان داراي فرزند در خانه ، در طول تمام سال بعد از تشخيص سرطان سينه و درمانشان نياز به حمايت اضافي خواهند داشت.
اين مطالعه همچنين ارتباط بين درجه افسردگي با درآمد و سن را نشان ميدهد.
اين گزارش مي افزايد: زناني که درآمدهاي متفاوتي دارند، درجه بالاي افسردگي شان در طول درمان يکسان مي ماند، ولي همان نشانه هاي افسردگي بين زناني که از درآمد بالايي برخوردارند ، در طول درمان کاهش مي يابد. ميزان افسردگي در طول دوره درمان در زنان جوان تر نسبت به زنان مسن بيشتر است ولي ميزان افسردگي پس از تکميل دوره درمان بين زنان مسن تر يکسان مي ماند.
بنا به گفته دکتر بتن كورت ، تشخيص عوامل خطر براي افسردگي بين بيماران مبتلا به سرطان سينه بخش مهمي از پيش بيني سير احتمالي بيماري در زنان است.
در يک بررسي جداگانه، وي به ارتباط افسردگي با تبعيت از طرحهاي درمان و عدم تبعيت از رژيمهاي دارويي مي پردازد.
مطالعه نشان ميدهد که بيماراني که ميزان افسردگي بالايي دارند

نگرش و برداشت نامطلوبي نسبت به رژيم هاي درماني دارند بنابراين کمتر از آنها پيروي مي کنند.
دکتربتن كورت خاطر نشان ساخت: افسردگي مانع از تمايل بيمار براي پيروي از رژيم هاي دارويي مي شود و انحراف از دوره معين درماني، ممکن است به پيچيده شدن عواقب بيماري بينجامد و درپيش بيني روند  بيماري اشتباهي رخ دهد.

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام