اضطراب و افسردگی بیشترین مشکل دانشجویان در مراکز مشاوره

اضطراب و افسردگي بيشترين مشکل دانشجويان در مراکز مشاور

 دکتر محمدحسين آيتي در گفتگو با مهر با اشاره به مهمترين فعاليتهاي ادارات مشاوره دانشجويي در دانشگاه هاي علوم پزشکي افزود: به همين منظور و براي پيشبرد بهتر فعاليت مشاوره، بيش از 150 کارگاه مهارت هاي زندگي در سراسر

کشور برگزار کرديم.

 

وي با اشاره به راه اندازي 38 خط مشاوره تلفني موسوم به خط داغ در دانشگاههاي علوم پزشکي اشاره کرد و افزود: 4 خط تلفني در سال 90 راه اندازي شدند.

وي گفت: 5 اداره مشاوره دانشجويي در دانشگاههاي علوم پزشکي البرز، جيرفت، بم، نيشابور و تربت حيدريه که فاقد اين ادارات بودند، در سال گذشته آغاز به کار کرد.

معاون وزير بهداشت همچنين از استقرار 141 پايگاه خدمات مشاوره اي در خوابگاههاي دانشجويي و برگزاري نشست هاي اتاق به اتاق در خوابگاههاي دانشجويي خبر داد و گفت: در اين راستا طرح پيشگيري از افت تحصيلي و طرح پايش و غربالگري وضعيت روانشناختي دانشجويان جديدالورود نيز اجرا مي شود.

وي از مديريت دانشجويان آسيب پذير و در معرض خطر به عنوان يکي از وظايف مهم مراکز مشاوره دانشجويي نام برد و گفت: در اين زمينه کارگاه آموزشي در نشست هاي شوراي برنامه ريزي خدمات مشاوره اي به صورت کشوري از سوي دفتر مرکزي مشاوره دانشجويي وزارت بهداشت برگزار مي شود.

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام