ساختار مغزی مربوط به توجه و تمرکز در کودکان با علائم بیش فعالی / کمبود توجه

ساختار مغزي مربوط به توجه و تمرکز در کودکان با علائم بيش فعالي/ کمبود توجه

مطالعه جديدي که توسط پژوهشگران موسسه کريگر در بالتيمور انجام شده است نشان مي‌دهد کودکان سنين پيش دبستاني که علائم بيش فعالي/ کمبود توجه را بروز مي‌دهند در مقايسه با جمعيت بهنجار، ساختار مغزي مربوط به توجه و تمرکز

کوچک‌تري دارند. اين يافته‌ها مي‌تواند به درمان اين اختلال رفتاري رايج در مراحل اوليه کمک کند.

در اين مطالعه با استفاده از MRI ساختار مغزي سيزده کودک پيش دبستاني داراي نشانگان بيش فعالي/ کمبود توجه (شامل کمبود توجه و تکانشگري) و سيزده کودک عادي بررسي شد. اسکن‌ها نشان داد که در کودکان مبتلا به بيش فعالي/ کمبود توجه اندازه هسته دمدار به طرز معناداري کوچک‌تر از کودکان عادي است. علاوه بر اين، اندازه کوچک‌تر هسته دمدار با ابراز بيشتر نشانه‌هاي بيش فعالي/ کمبود توجه همبستگي داشت.
شناسايي و درمان مشکلات کمبود توجه و بيش فعالي در سال‌هاي قبل از دبستان از تأثير‌هاي سوء اين اختلال در بلند مدت مي‌کاهد.
نتايج اين مطالعه در نشريه Clinical neuropsychologist منتشر شده است.
 
برگرفته از سايت انجمن روانشناسي آمريکا به تاريخ 5 تيرماه 1390
 
منبع : شانزدهمين خبرنامه الكترونيكي انجمن روانشناسي ايران

جميله زارعي، دانشجوي دکتري سلامت دانشگاه تهران

ساختار مغزي مربوط به توجه و تمرکز در کودکان با علائم بيش فعالي/ کمبود توجه

جميله زارعي، دانشجوي دکتري سلامت دانشگاه تهران

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام