عدم تقارن مغزی علائم اضطراب را بوجود می آورد

عدم تقارن مغزي علايم اضطراب را به وجود مي آورد

متين السادات نصري مدرس دانشگاه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: ميزان فعاليت سمپاتيک در دستگاه عصبي خود مختار برخي از بيماران اضطرابي خصوصاً افرادي که مبتلا به حملات وحشتزدگي هستند بالاست که سبب مي شود با

محرک هاي تکراري به کندي انطباق پيدا کنند و در برابر محرک هاي متوسط واکنش افراطي نشان دهند.

 

وي در ادامه افزود: برخي ناهنجاري هاي مغزي نيز در افراد مبتات به اضطراب ديده شده که بزرگي نسبي بطن هاست که اين افزايش حجم بطن ها با مدت زمان مصرف بيمار از داروهاي ضد اضطراب رابطه دارد.وي گفت: در برخي موارد غير طبيعي بودن نيمکره راست بويژه نقص در قطعه گيجگاهي گزارش شده که در نيمکره چپ طبيعي بوده است.نصري در پايان خاطرنشان کرد: ممکن است عدم تقارن مغزي که بين نيمکره ها وجود دارد نقش مهمي را در ايجاد علائم اضطرابي برخي افراد ايجاد کند.

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام