اشغال 50درصد تختهای روانپزشکی توسط معتادان شیشه

اشغال50 درصد تختهاي‌ روانپزشکي ‌توسط معتادان شيشه

سلامت نيوز: مديرکل درمان و حمايتهاي اجتماعي ستادمبارزه با مواد مخدر گفت:پنجاه درصد تختهاي روانپزشکي کشور توسط معتادان شيشه اشغال شده است.دکتر محمد باقر صابري زفرقندي داشت: اعتياد به محرک ها که شيشه يکي از انواع

آن است به روشهاي مختلفي بستگي دارد و فرد مصرف کننده در شرايط مختلف و بسته به ميزان مصرف تحت درمان قرار مي گيرد. در پايتخت تنها بيمارستان لقمان در مورد مسمويت حاد با شيشه داراي مرکز مسموميت است که به نظر مي رسد خدمات مطلوبي را به معتادان ارائه مي کند.

 

وي از اشغال 50 درصد تختهاي بخش هاي روانپزشکي توسط معتادان شيشه خبر داد و افزود: علائم روانپريشي ناشي از مصرف محرکها در معتادان شيشه مشهود است و براساس گزارشها 50 درصد تختهاي بخش هاي روانپزشکي به دليل سايکوز يا روانپريشي هاي ناشي از مصرف شيشه اشغال شده است.

مديرکل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستادمبارزه با مواد مخدر تاکيد کرد: اين روند آسيب جدي به بخش درمان بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشکي وارد مي کند که براي رفع اين مشکل چهار مرکز اورژانس روانپزشکي اعتياد به زودي راه اندازي مي شود.

صابري زفرقندي با اشاره به آثار سوء مصرف مواد محرک تصريح کرد: مصرف مواد محرک همانند ريتالين- شيشه يا هرنام ديگري که در بازارهاي غيرقانوني روي اين ترکيبات قرار داده اند ايجاد وابستگي شديد رواني کرده و فرد مصرف کننده در خطر ابتلا به اختلالات روانپريشي و مسموميت حاد قرار مي گيرد. براين اساس تبليغات انجام شده در مورد اعتيادآور نبودن اين مواد ناشي از تبليغات گمراه کننده سوداگران مواد است.

وي ترک اعتياد شيشه را ميسر دانست و گفت: مراکز اقامتي و درمان اعتياد براساس آئين نامه تبصره ذيل ماده 15قانون مبارزه با مواد مخدر تعريف شده اند. همچنين ساير مراکز درماني مجاز براي مداخلات درماني در مواردي غير از مسموميت و سايکوزهاي حاد ناشي از سوء مصرف شيشه مي توانند فعاليت کنند.

مديرکل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستادمبارزه با مواد مخدر افزود:درمان وابستگي به محرکها يک امر تخصصي است و بايد توسط افرادي که صلاحيت علمي و عملي براي درمان دارند انجام شود. اين در حالي است که مراجعه به مراکز غيرمجاز و درمان هاي غيرعلمي نه تنها کمکي به بيماران نمي کند بلکه باعث تشديد بيماري و افتادان در يک سير تخريبي پيشرونده است.

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام