داروی معجزه آسا در درمان مشکلات روانی

داروی معجزه آسا در درمان مشکلات روانی

حقيقات اخير پژوهشگران نشان مي دهد کساني که روزانه حداقل دو ساعت مطالعه دارند نه تنها عمر طولاني دارند بلکه از سلامت جسمي و رواني بيشتري نسبت به کساني که مطالعه ندارند برخوردارند. يکي از راه هاي درمان کساني که از

ناراحتي ها و مشکلات رواني مزمن رنج مي برند مطالعه و کتاب خواندن است.

تحقيقات اخير پژوهشگران نشان مي دهد کساني که روزانه حداقل دو ساعت مطالعه دارند نه تنها عمر طولاني دارند بلکه از سلامت جسمي و رواني بيشتري نسبت به کساني که مطالعه ندارند برخوردارند.

 

يکي از سرگرمي هاي دوران کودکي که والدين به آن زياد هم توجه نمي کنند، مطالعه است. کتاب خواندن براي کودکان و آموزش مطالعه به آنها در هر روز به آنها کمک شاياني در حل مشکلات و کنار آمدن با سختي هاي دوران نوجواني مي کند. اغلب دانش آموزان مي توانند هر روز ساعتي را به مطالعه اختصاص دهند، اما اغلب اين کار را نمي کنند و سرگرمي هاي ديگر از قبيل رايانه ،بازي يا تلويزيون را ترجيح مي دهند.

اين در حالي مطرح مي شود که محققان معتقدند علاقه به مطالعه ريشه در کودکي بچه ها دارد. تحقيقات نشان داده افرادي که مطالعه مي کنند از زندگي احساس رضايت بيشتري دارند و کمتر به افسردگي دچار مي شوند. در اين تحقيقات از مطالعه به عنوان يکي از شيوه هاي مقابله با استرس نام برده شده و به کساني که استرس دارند توصيه مي شود تا بيشتر مطالعه کنند، چرا که هنگام مطالعه، مغز وقت کمتري براي رسيدگي به مسائل حاشيه اي دارد.

در دوران نوجواني با توجه به تغييرات فيزيولوژيکي و رواني، ذهن نوجوان بسيار درگير مسائل حاشيه اي مي شود، به همين دليل خستگي، بي قراري، اضطراب، افسردگي، انحراف، تمايل به مواد مخدر ، مواجه با تنش هاي رواني بسيار زياد مي شود و به همين خاطر محققان معتقدند که از کودکي بايد به کودک انس و ارتباط با کتاب را آموخت تا در نوجواني و هنگام مواجه با مشکلات مطالعه بتواند به او کمک کند.

مطالعه نوعي ورزش ذهن است. کساني که ذهن آرام و سالمي دارند داراي جسم سالمي هم هستند. ذهن آرام باعث مي شود تا هنگام مشکلات، ذهن شيوه اي منطقي را انتخاب کند. ذهن آرام به دنبال تنش نيست و اغلب به مشکلات به عنوان مسئله اي قابل حل نگاه مي کند. مطالعه تمايل به کجروي ها و افکار منفي را از بين مي برد.

تحقيقات اخير همچنين نشان داده حتي اشخاصي که مطالعه مي کنند خواب راحت تري نسبت به کساني که مطالعه نمي کنند دارند .

پس مي توان از مطالعه به عنوان دارويي معجزه آسا در درمان بيماري ها و مشکلات رواني ياد کرد.

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام