شلاق استرس در محيط کار

ترافيک و شلوغي خيابانها به تنهايي براي ايجاد زمينه استرس در افراد کافي است که اگر با استرس هاي کار و محيط کار ي آغشته شود جسم و روح افراد را وارونه مي کند اينکه هر روز به فکر فردا و آينده و ثبات شغلي خود باشيم و از

يک امنيت شغلي برخوردار نباشيم خود مزيد علت است براي بروز استرس در افراد .
شبکه ايران - مريم جهان پناه، حتما فراوان ديده ايد افرادي که صبح هنگام و قبل آغاز فعاليت روزانه مضطرب هستند اينان از آن دسته از افرادي هستند که استرس روزانه خود را تا پاسي از شب به دوش خود و خانوداه شان انداخته و آن را به يدک مي کشند .

 

برخي از افراد از مواجهه شدن با مدير و با مشکلات کاري واهمه دارند ونا خودآگاه دچار استرس مي شوند . در حاليکه غافلند از اينکه اينگونه آسيب ها مي تواند در دراز مدت صدمات جدي به روح وروان آنها بزند.

محمد پيروي خامنه روانشناس به شبکه ايران مي گويد: استرس در محيط کار متفاوت و در عين حال فراواني دارد.درگذشته بجاي کلمه استرس ازعناويني مثل عصبي ، تند خويي و پرخاشگري استفاده مي شد.

وي افزود: استرس ارتباط مستقيم با جسم وروان انسان دارد و منشا بسياري از بيماريهاست .چنانچه مي گويند اضطراب نتيجه استرس است و مادر تمام بيماريها.

به گفته وي ، استرس در محيط کار معمولا در افرادي که تفاوتهاي ارثي و محيطي دارند ايجاد مي شود چون شخصيت اينگونه افراد متفاوت است . بيشتر استرس هاي محيط کار به علت عدم امنيت شغلي و پايدار نبودن آن است. از طرفي تعديل نيرو و يا قراردادهاي کوتاه مدت خود عاملي است براي بوجود آمدن استرس هاي شغلي.

پيروي مي گويد: بسياري از کارمندان زن استرس هاي شغلي بعد از زايمان دارند. اينکه با اتمام مرخصي زايمان موقعيت شغلي آنها پايدار خواهد بود يا نه و يا تنظيم کار آنها با زمان نگهداري از فرزندشان با توجه به نوع کار آنها چگونه خواهد بود همه در ايجاد وبروز استرس موثر است .

وي تصريح مي کند: به طور کل امروزه محيط کار بدون استرس وجود ندارد و اين خود انسانها هستند که گاهي در ايجاد آن نقش دارند.

به گفته اين روانشناس همه ما مي توانيم فعاليت هاي خود را در محيط کار امتياز بندي کرده و به آن اولويت دهيم و با تنظيم کار و دوري از محيط هاي پر استرس ، اظطراب کار را به خانه و خانواده انتقال ندهيم.

وي مي افزايد: افراد مي توانند با اکتساب مهارت کافي در کار به نوعي استرس را در محيط کار خود کاهش دهند برخي از افراد در کار خود سهل انگارندو اغلب موجب بازخواست مدير خود و دچار بي نظمي در کار مي شوند و از اين طريق استرس را در وجود خود تقويت مي کنند .

وي مي گويد: شايد برخي از شيفت هاي کاري پر استرس باشند که با تنظيم يک شيفت کم استرس مي توان آ ن را از خود دور کرد.

به گفته وي ، برخي به فعاليتهاي انفرادي علاقمند هستند واين مسئله مي تواند سرعت کار در محيط کاري را کاهش دهد و عاملي باشد براي تشديد استرس در شخص که با مشارکت مي توان اين مشکل را برطرف کرد و به ارامش رسيد.

اين روانشناس به راهکارهاي مهم در کاهش استرس اشاره مي کند و مي گويد: تنظيم ساعت کار ، شيفت کار و کمک گرفتن از ديگران مي تواند در جلوگيري از بروز استرس نقش موثري داشته باشد.

وي خاطر نشان مي کند: افرادي که تند خو و عصبي هستند آثار رواني منفي بر جاي مي گذارند بهتر است مواظب جسم وروان خود باشيم تا بيمار نشويم چون يک سيکل معيوب ايجاد مي شود .

به گفته وي سلامت روان مهم تر از سلامت جسم است بنابراين بهتر است روان خود را سالم نگاه داريم تا عمرمان کوتاه نشود، مي توان با کمي نرمش در پشت ميز کار و يا يک استراحت کوتاه مدت استرس را کم کرد.

وي مي افزايد : دورانديشي و استفاده از يک تفکر سالم مي تواند بر استرس شخص غلبه کند.

اين در حاليست که پزشکان معتقد ند که ورزش و استفاده از يک تغذيه سالم افراد را از تنش و استرس دور مي کند.

به گفته پزشکان افرادي که دچار استرس کاري مي شوند مي توانند براي مدت کوتاه محيط کار خود را ترک وپياده روي کنند وبا نوشيدن آب و مايعات نگراني را از خود دور کنند.   

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام