بیکاری دروازه ورود به اعتیاد است

بيکاري دروازه ورود به اعتياد است

دکتر محسني بندپي در گفتگو با سلامت‌نيوز: بيکاري دروازه ورود به اعتياد است " نائب رئيس فراکسيون مبارزه با دخانيات در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد:«زماني که بيکاري در جامعه اي افزايش پيدا کند ناهنجاري هاي اجتماعي از

جمله سرقت، فساد و گرايش به مصرف مواد مخدر نيز افزايش پيدا مي کند و بيکاري و ضعف فرهنگي و عدم تحمل افراد در زندگي و دسترسي آسان به مواد مخدر دروازه ورود به اعتياد است.»

دکتر انوشيروان محسني بندپي  در گفت و گو با خبرنگار سلامت نيوز گفت:«زماني که بيکاري در جامعه اي افزايش پيدا کند ناهنجاري هاي اجتماعي از جمله سرقت، فساد و گرايش به مصرف مواد مخدر نيز افزايش پيدا مي کند و در کنار اين عامل ضعف فرهنگي، عدم تحمل و پذيرش در زندگي اجتماعي و دسترسي آسان به مواد مخدر دروازه ورود به اعتياد است.»

وي ادامه داد:«در وهله اول بايستي زمينه اشتغال را براي آحاد جامعه فراهم کرد چرا که هر فردي که به کار اشتغال داشته باشد توانايي ازدواج را دارد و هر فردي که ازدواج کند وارد زندگي اجتماعي شده و کمتر به سراغ اعتياد مي رود البته اين به اين معني نيست که تنها افراد مجرد به اعتياد روي مي آورند اما بايد دانست زماني که فردي بيکار نباشد و متاهل باشد به دليل تعهد و مسئوليتي که نسبت به زندگي مشترک و کار خود احساس مي کند و به دليل اينکه مي داند اعتياد تاثير سويي بر زندگي تخصصي وي خواهد داشت کمتر به سراغ اعتياد مي رود و در صورتي که اين افراد به اعتياد کشيده شود بيشتر از روي تفنن به سمت آن مي روند.»

نايب رئيس فراکسيون مبارزه با دخانيات در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد:«بايستي کارهاي فوق برنامه را افزايش دهيم توجه داشته باشيد زماني که در قهوه خانه ها دسترسي به قليان و حتي مواد مخدر بسيار آسانتر از دسترسي به سالن هاي ورزشي و کتابخانه شده است بايستي شاهد افزايش روزافزون اعتياد باشيم و بايستي فضاهاي آموزشي، فرهنگي و ورزشي توسعه پيدا کند.»

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد:« افزايش بيماري هاي روحي و رواني در جامعه و کم حوصلگي و اضطراب و فشارهاي عصبي باعث گرايش افراد به مواد مخدر مي شود و آنها براي فراموش کردن فشارهاي زندگي به مصرف مواد روي مي آورند غافل از اينکه با مصرف مواد مخدر به دام اعتياد گرفتار شده و مشکلي بر مشکلاتشان اضافه مي شود.»

دکتر انوشيروان محسني بندپي در خصوص عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:«ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان يکي از دستگاه هاي اجرايي آمادگي ارائه گزارشات در اين خصوص داشته و گزارشاتي از عملکرد خود را نيز به مجلس ارائه کرده است و نبايد تمام مشکلات را به اين ستاد ختم کرد بلکه بايستي در تمام زمينه ها به خصوص اشتغال بيشتر عمل کرد.»

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام