نقش روانشناس بالینی در نظام سلامت روان

نقش روان شناسان باليني در نظام سلامت روان

مديرکل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت گفت: نقش روانشناسان باليني در نظام سلامت پررنگ و قوي است که در زمينه پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه مسائل رواني، ايفاي نقش مي نمايند. دکتر عباسعلي ناصحي در

گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه يزد، اظهار داشت: مشارکت در آموزشهاي بهداشت روان براي عموم جامعه و مشارکت در اجراي برنامه هاي ارتقاء مهارتهاي زندگي و فرزندپروري از فعاليتهاي روانشناسان باليني در پيشگيري اوليه مي باشد.

وي تصريح کرد: شناسايي افراد در معرض خطر و افراد مبتلا به اختلال روان، مشارکت در درمان بيماران مبتلا به اختلالات روانپريشي، افسردگي، اضطراب و وسواس از طريق درمانهاي شناختي رفتاري و غيره از جمله زمينه هاي فعاليت روانشناسان باليني در پيشگيري ثانويه است.

دکتر ناصحي با بيان اينکه تشخيص اختلالات مربوط به روان و تعيين طرح درماني، وظيفه پزشک و بخصوص روانپزشک است، خاطرنشان کرد: مشارکت در مداخلات مربوط به توانبخشي و مداخلات حمايتي در مورد بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشکي و معتادين از فعاليتهاي روانشناسان باليني در پيشگيري ثالثيه مي باشد.

مديرکل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت ادامه داد: در سطح کشور تيم پزشک خانواده کليه خدمات پزشکي را تحت پوشش قرار مي دهد که يکي از يازده عضو اين تيم روانشناس باليني است و به طور کلي در نظام سلامت عمدتا نقش پيشگيري اوليه را ايفا مي نمايد.

وي با اشاره به آسيب هاي حوزه روانشناسي باليني اذعان داشت: ناديده گرفته شدن روانشناسان باليني از طرف مسؤولين و سياستگذاران روان و عدم استفاده از پتانسيل روانشناسان باليني باعث ايجاد آسيب هايي به حوزه روانشناسي باليني مي شود که همچنين در صورتي که روانشناسان باليني به تنهايي به تشخيص بيماريها و طراحي درمانها بپردازند، احتمالا باعث ايجاد خلل در درمان بيماران خواهند شد.

مديرکل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت در پايان گفت: به طور کلي مداخلات مربوط به روان نياز به کار تيمي دارد که اعضاي تيم سلامت روان از روانپزشک، روانشناس باليني، روان پرستار، مشاور، مددکار اجتماعي و کار درمانگر تشکيل شده است و اين افراد با همکاري يکديگر و با مسؤوليت روانپزشک به درمان بيماران مي پردازند.

 

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام