استقلال شخصی و آزادی

استقلال شخصي و آزادي

استقلال شخصي و آزادي براي شادي مهم تر از ثروت هستند.محققان در دانشگاه ويکتورياي نيوزيلند يافته هاي سه پژوهش شامل بيش از 420000 نفر از 63 کشور و در بازه ي زماني نزديک به 40 سال را تحليل کردند. يافته کليدي آن ها

اين بود:پول منجر به خودمختاري مي شود اما بهروزي و شادي را زياد نمي کند.

 در اين پژوهش ها از سه آزمون رواني آشنا استفاده شد.:

1-پرسشنامه سلامت عمومي که پريشاني را بر حسب اضطراب، بي خوابي، مشکلات اجتماعي، افسردگي شديد و نشانه هاي فيزيکي  پريشاني ذهني مانند سردردها و دل دردهاي بدون دليل پزشکي را اندازه گيري مي کند.

2-پرسشنامه اضطراب اسپيلبرگ که ارزيابي مي کند چگونه پاسخه دهندگان در يک لحظه خاص اضطراب را احساس مي کنند.

3-پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلش که خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و عدم کفايت شخصي را بررسي مي کند.

به نوشته رونالد فيشر و ديانا بوئر در انجمن روان شناسي آمريکا تجزيه و تحليل نشان داد که ارزش هاي اجتماعي آزادي و استقلال بهترين پيش بيني کننده بهروزي است.

اين پوهش در ورنال شخصيت و روان شناسي اجتماعي به چاپ رسيده است.

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام