کشف مناطق جدید ژنتیکی در توسعه اسکیزوفرنی

کشف منطقه جدید ژنتیکی در توسعه اسکیزوفرنی

دانشمندان آمريکايي با بررسي صدها هزار تغيير ژنتيکي دريافتند که ژنهاي بيمار واقع در کروموزم 6 که با پاسخهاي ايمني ارتباط دارند عامل ژنتيکي بروز بيماري اسکيزوفرني به شمار مي روند.محققان مدرسه

پزشکي استانفورد موفق شدند 

يک دامنه وسيع از تغييرات ژنتيکي را پيدا کنند که حداقل در يک سوم موارد بروز بيماري اسکيزوفرني دخالت دارند.

اسکيزوفرني از حدود هر 100 نفر به طور متوسط به يک نفر آسيب مي رساند و 80 درصد از خطر توسعه بيماري به دلايل ژنتيکي است که در اين مورد واکنش ميان ژنهاي مختلف دخالت دارند و به همين علت شناسايي ارتباط صحيح ميان تغييرات ژنتيکي و اين بيماري بسيار دشوار است.

اکنون اين دانشمندان که نتايج يافته هاي خود را در مجله علمي نيچر منتشر کرده اند براي دستيابي به اين يافته ها ژنهاي 8 هزار و 14 بيمار و 19 هزار و 90 فرد حاضر در گروه کنترل را در سه کنسرسيوم تحقيقاتي مورد بررسي قرار دادند و با مقايسه اين دو گروه توانستند صدها هزار جهش ژنتيکي مختلف را شناسايي کنند.

در ادامه اين تحقيقات، دانشمندان آمريکايي دريافتند که ژنهاي حاضر در کروموزم 6 در توسعه اين بيماري بسيار حساس هستند درحالي که جهشهاي روي کروموزمهاي 11 و 18 مي توانند در بيماري شيزوفرني با کاهش قدرت تفکر و حافظه ارتباط داشته باشند.

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام