جلوگیری از خشم کودک

جلوگيري از خشم كودك

خشم بخشي از فرايند رشد كودك است. با اين حال والدين مي توانند با روش هاي زير از خشم كودك جلوگيري كنند.نتايج منطقي را مطرح كنيد: اگر كودك در پارك به بچه هاي ديگر توپ پرتاب مي كند، او را صدا بزنيد در كنارتان بنشانيد تا

بازي كودكان ديگر را ببيند. به او بگوييد: اگر بچه ها را اذيت نكني، مي تواني بازي كني. اين روش از كتك زدن مؤثرتر است. شما مي توانيد الگوي كودك باشيد و رفتارش را عوض كنيد. با حفظ خونسردي، اولين گام را در راه كنترل او برمي داريد. داد زدن و كتك زدن به كودك نشان مي دهد كه او را دوست نداريد

محدوديت خاص اعمال كنيد:در برابر رفتار خشن كودك سريع واكنش نشان دهيد. منتظر نشويد تا برادرش را براي سومين بار كتك بزند و سپس بگوييد كافي است. او بايد سريع متوجه اشتباه خود شود. بهترين روش، آرام كردن كودك و دور كردن او از موقعيت مورد نظر است، زيرا كودك پي به عواقب رفتار بد خود مي برد.

تربيت مستمر:حتي الامكان در برابر رفتار كودك واكنش ثابت داشته باشيد. وقتي مي گوييد: دوباره خواهرت را زدي؟ بايد متوجه شود كه دفعه ديگر او را از اتاق بيرون مي كنيد. هرگز اجازه ندهيد خشم و عصبانيت باعث شود كودك را كتك بزنيد. اگر ديگران شما را تشويق كردند بگوييد: داشتن بچه 2 ساله سخت است. فقط با روش خود فرزندتان را تنبيه كنيد.

روش ديگري را آموزش دهيد:وقتي كودك آرام شد، با ملايمت آنچه را كه روي داد مرور كنيد. از او بپرسيد: اگر بار ديگر عصباني بشوي، به جز كتك زدن چه كار مي تواني بكني؟ بگوييد: طبيعي است كه عصباني شوي ولي نبايد آن را با كتك زدن و گاز گرفتن نشان دهي.

او را تشويق كنيد رفتار درست داشته باشد. او را به پارك ببريد و بگوييد: سارا، تو مرا عصباني مي كني. يا خودت توپ شوت كن يا اگر نمي تواني از بزرگ ترها بخواه كمكت كنند. كودك بايد بياموزد از كسي كه كتك زده، معذرت خواهي كند. شايد در ابتدا برايش سخت باشد، ولي تربيت مي شود. كودكان معمولاً مهربان و دلسوز هستند، اما گاهي هيجان دوران كودكي، مانع آن مي شود.

رفتار خوب كودك را پاداش دهيد:به رفتار بد كودك توجه نكنيد. برعكس رفتار خوب و مثبت او را تشويق كنيد. اگر كودكي را هل مي دهد، از او بخواهيد به نوبت بازي كند.

اگر حرفتان را گوش كرد، او را تشويق كنيد و بگوييد: خيلي كار خوبي كردي كه خواستي به نوبت بازي كني ، يا اگر كار خوبي كرد يك ستاره رنگي به او جايزه دهيد. بدين ترتيب مي آموزد كه رفتار خوبي داشته باشد، در صورت ادامه رفتارهاي گذشته، نهايتا تماشاي برنامه تلويزيون را محدود كنيد .

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام