لینک وب سایت های مرتبط

لیست بهترین وب سایت های مرجع روانشناسی ایران و جهان

لیست بهترین وب سایت های روانشناسی ایران و جهان که بعنوان مرجع روانشناسی بین روانشناس و مشاوران معروف شناخته و برای مشاوره و تحقیق روانشناسی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد

 

http://personality-project.org

وب سایت دپارتمان روانشناسی در دانشگاه نورث وسترن بحث هایی را درباره رویکردهای عمده به نظریه شخصیت توصیه مطالبی برای مطالعه صفحات وب دانشگاهی و غیر دانشگاهی توصیه برای دانشجویان و اطلاعاتی را درباره آزمونهای شخصیت دربر دارد.

http://www.ship.edu~cgboeree/perscontents.html

ارتباطهایی را با سایر سایت های شخصیت در بر دارد.

http://personalityresearch.org

اطلاعاتی را درباره برنامه های پژوهشی نشریات و انجمن های حرفه ای به علاوه واژه نامه و آزمون کوتاه برایدانشجویان در بر دارد.

http://spsp.org

وب سایت انجمن شخصیت و روانشناسی اجتماعی.اطلاعاتی را درباره دانشجویان دربر دارد و به سایت های مربوط دیگر مرتبط است.

http://www.phil.gu.se/FU/ro.html

منابع اطلاعات عظیم درباره هرمن رورشاخ و آزمون رورشاخ.

http://www.ship.edu/~cgboeree/freud.html

مروری بر زندگی و نظریه فروید در اختیار می گذارد.

http://freud.to.or.at

از موزه فروید در وین دیدن کنید تا کلکسیون او را ببینید و مصاحبه ای از او را بشنوید.

http://www.webster.edu/woolflm/annafreud.html

زندگینامه مشروح آنا فروید و فهرستی از آثار منتشر شده او.

http://www.annafreudcentre.org

شرحی از مرکز آنا فروید در لندن و کار او با کودکان و نوجوانانی که از لحاظ هیجانی آشفته هستند ارائه می دهد.

http://selfpsychology.com

اطلاعاتی درباره روانشناسی خود کوهات.

http://www.sfu.ca/psimpson/kohutppr1.htm

مطالبی درباره زندگی و نظزیه کوهات.

http://www.webster.edu/woolflm/klein.html

اطلاعاتی در باره زندگی و نظریه ملانی کلین.

http://www.webster.edu/woolflm/mahler.html

زندگینامه مارگارت ماهلر که به موانعی اشاره می کند که او به عنوان یک زن یهودی در اروپا بر آنها غلبه کرد.

http://www.ship.edu/~cgboeree/jung.html

زندگینامه یونگ بحث مفصلی درباره نظریه او و فهرستی از مطالب خواندنی و ارتباط با وب سایتهای دیگر.

http://www.acs.appstate.edu/davisct/nt/jung.html

بحثی درباره هریک از کهن الگوهای مطرح شده یونگ.

http://ourworld.compuserve.com/homepages/hstein/homepage.htm

موسسه آلفرد آدلر در سان فرانسیسکو پرونده جامعی از نوشته ها نوارهای ویدیویی فیلمها و سوابقی را درباره هر چیزی که مایل باشید درباره آدلر بدانید در اختیار می گذارد.

http://www.ship.edu/~cgboeree/adler.html

مروری بر زندگینامه و نظریه آلفرد آدلر.

http://karenhorneycenter.org

وب سایت مرکز روانکاوی کارن هورنای اطلاعاتی را درباره برنامه آموزشی و درمانی و سخنرانی ها و نشریه آن در اختیار می گذارد.

http://www.ship.edu/~cgboeree/horney.html

مروری بر زندگی و نظریه کارن هورنای.

http://www.ship.edu/~cgboeree/fromm.html

زندگینامه و بحث درباره رویکرد فروم به آگاهی از شخصیت.

http://ship.edu/~cgboeree/erikson.html

بحث درباره زندگی و نظریه اریکسون.

http://www.psy.pdx.edu/psicafe/keyTheorists/Erikson.htm

مطالبی درباره زندگی پژوهش و نظریه های اریکسون از جمله ارزیابی عقاید او و اطلاعاتی درباره بحران هویت شخصی وی.

http://www.ship.edu/~cgboeree/allport.html

زندگینامه کوتاه آلپورت و بررسی مفصل نظریه او.

http://www.ship.edu/~cgboeree/valuestest.html

خودتان را امتحان کنید.ببینید در آزمون کوتاهی که بر اساس بررسی ارزشها ساخته شده است چه نمره ای می گیرید.

http://www.psy.pdx.edu/psicafe/keyTheorists/cattell

اطلاعاتی درباره زندگینامه و نظریه کتل.از جمله مصاحبه او در سال 1984.و ارزیابی نظریه او.

http://cattell.net/devon/rbcmain.htm

سایت یادبودی که خانواده کتل به او اختصاص داده است.زندگینامه عکسها جوایز ستایشها و آگهی های ترحیم را شامل می شود.

http://www.ship.edu/~cgboeree/eysenck.html

بحثی درباره زندگی و نظریه آیزنک همراه با نظریه های دیگر صفت و خلق و خو از جمله نظریه های شلدون کتل باس و پلامین و نظریه پنج عاملی.

http://freespace.virgin.net/darrin.evans

مطالبی درباره زندگی و نظریه آیزنک به علاوه سخنرانی ها نمایشها و اطلاعات مربوط به گردهمآیی ها.

http://www.ship.edu/~cgboeree/maslow.html

مروری بر زندگی و نظریه مزلو از جمله ارزیابی روشهای تحقیق او.

http://www.psy.pdx.edu/psicafe/keyTheorists/maslow.htm

هر چیزی که بخواهید درباره مزلو بدانید به همراه مقاله اصلی او درباره انگیزش و شخصیت و بحث درباره کارردهای نظریه های او در آموزش و پرورش انگیزش کارمند.

http://ahpweb.org

وبسایتی برای انجمن روانشناسی انسانگرا.

http://apa.org/divisions/div32

وبسایت مخصوص بخش روانشناسی انسانگرای انجمن روانشناسی آمریکا.

http://fates.cns.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/rogers.htm

زندگینامه کوتاه راجرز و مروری بر نظریه او ونمونه ای از شکل درمان او و کتاب شناسی.

http://www.ship.edu/~cgboeree/rogers.html

زندگینامه راجرز و بحث مشروحی درباره جنبه های مهم نظریه شخصیت و درمان فردمدار وی.

http://www.ship.edu/~cgboeree/kelly.html

اطلاعاتی درباره زندگی کلی و بحث مشروحی درباره نظریه و رویکرد منحصر به فرد او به درمان.

http://ksi.cpsc.ucalgary.ca/kelly.hml

زندگینامه کوتاه کلی و کتاب نامه کارهای او.

http://repgrid.com/pcp

مروری بر روانشناسی سازه شخصی به علاوه ارتباطهایی با سایتهای دیگر.

http://bfskinner.org/index.asp

وبسایت مخصوص بنیاد بی.اف. اسکینر.حاوی زندگینامه و بحثهایی درباره رفتار کنشگر سخنرانی ها و عکسها.

http://www.psy.pdx.edu/psicafe/keyTheorists/skinner

مقدار عظیمی اطلاعات درباره زندگی و کار اسکینر.

http://uams.edu/add/token.htm

شرح مبسوط مداخله اقتصاد ژتونی در محیط کلاس برای کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه.

http://www.psy.pdx.edu/psicafe/keyTheorists/bandura.htm

مطالبی درباره زندگی پژوهش و نظریه های بندورا به علاوه دسترسی به برخی از آثار او.

http://emory.edu/EDUCATION/mfp/bandurabio.html

بحثی درباره زندگی بندورا با عکسهای شخصی و پژوهشهای او درباره شخصیت.

http://emory.edu/EDUCATION/mfp/effpage.html

انبوهی اطلاعات درباره احساس کارآیی از جمله جدیدترین یافته های پژوهشی کتابها دست نویسها و آزمونها برای ارزیابی سطح احساس کارآیی خودتان.

http://psych.fullerton.edu/jmearns/rotter.htm

مروری بر زندگی و نظریه راتر به علاوه فهرستی از اثار منتشر شده او.

http://www.psych.upenn.edu/seligman

وبسایتی برای پژوهش سلیگمن در دانشگاه پنسیلوانیا.اطلاعاتی را درباره پژوهش گذشته و فعلی در زمینه درماندگی آموخته شده افسردگی خوشبینی/بدبینس و روانشناسی مثبت نگر در اختیار می گذارد.زندگینامه خلاصه ای را نیز در مورد سلیگمن دربر دارد.

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام