هدف مشاوره خانواده

هدف مشاوره خانواده چیست؟

اصولا اینکه مشاوره خانواده چه هدفی را دنبال می کند و اینکه اعضای خانواده در این مشاوره چه تاثیری میگیرند از موضوعات مهم مراجعین است

هدف مشاوره خانواده بهبود روابط و عملکرد اعضای خانواده است. خانواده می تواند شامل هرکسی باشد، منظور از هرکسی ترجیحا اعضای یک خانواده یا بستگان نیست، ممکن است پدربزرگ و مادربزرگ، عمه، خاله، عموها، مربیان کودک، دوست دختر یا دوست پسر، پرستار بچه، نگه دار بچه ها و غیره باشد.

 

خانواده را می توانیم مانند یک موبایل در نظر بگیریم که قعات آن منحصر به فرد هستند و کارکرد ها و تاثیرات بخصوص خودشان را دارا هستند؛ حذف یا خرابی هریک از قطعات باعث می شود که موبایل کار نکند، این بر روی خانواده هم همینگونه است؛ در خانواده هنگامی که یکی از اعضا بیمار می شود همین اتفاق می افتد. اگر یکی از اعضای خانواده به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد پیدا کند و یا مسائل دیگری برای او اتفاق بیفتد که باعث شود نتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، خانواده دچار مشکل خواهد شد.

خانواده ها اغلب هنگامی به مشاور نیاز پیدا می کنند که درگیری یا مناقشه ای بین اعضای آن وجود داشته باشد و یا مسئله ای وجود داشته باشد که خانواده را تهدید می کند. افرادی که مواد مخدر مصرف می کنند یا مشکلات روحی و روانی دارند، علاوه بر درمان شخصی، به مشاوره خانواده هم مراجعه می کنند. هدف از مشاوره خانواده این است که به اعضا کمک کند تا بتوانند شناسایی کنند که چگونه رفتارهای خاص یکی از اعضا بر دیگر اعضا تاثیر می گذارد و به کمک مشاور راه های جدیدی را می آموزند که چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، مناقشه ها را از بین ببرند و ارتباط خود را حفظ کنند.

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام